Spolu-práce s rodiči žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - 4 hodiny

Tento seminář aktuálně realizujeme pouze v online podobě (jako webinář). Více informací včetně nejbližšího termínu konání najdete zde

Číslo akreditace: MSMT- 1104/2023-4-38 

Forma vzdělávacího programu: prezenční interaktivní seminář

Hodinová dotace:  4 hodiny

Cílová skupina: Seminář je určen učitelům 1. a 2. stupně základních škol a poradenským pracovníkům ve školách – výchovným poradcům, školním speciálním pedagogům a školním psychologům – a vedoucím pracovníkům ve školách. Je vhodný i pro školní sborovny, škola při něm může průběžně promýšlet nastavení systémových změn.

Témata semináře:

  • Charakteristika obtíží žáka se SVP ve školním a domácím prostředí
  • Kompetence školy a rodičů
  • Co si s rodiči vyjasňujeme? Cíle vzdělávání, podpůrná opatření, rozdíl mezi podporou a úlevou
  • Práce s doporučením školského poradenského zařízení pro žáka
  • Jednání a rozhovory s rodiči
  • Podpora domácí přípravy žáků se SVP

Lektorka: Mgr. Alice Vašáková  

Cena:  890,- Kč 

Místo konání: Brno, Kounicova 39

Termín konání semináře: přijímáme předběžné přihlášky

 

Přihlášení na seminář:

·        Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou.

·        Hlásí-li se na seminář více účastníků z jedné školy, může přihlašovací formulář vyplnit buď každý zvlášť, nebo napište jméno, příjmení, titul a datum narození dalších účastníků z jedné školy do poznámky.

·        Po obdržení přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře a zašleme vám pozvánku s podrobnými informacemi o organizaci a fakturu.

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:

 

Nahlédněte do zpětných vazeb z již realizovaných seminářů: