Semináře pro školní sborovny

Vzdělávací agentura Edupraxe, s.r.o. má od svého založení v roce 2013 za jeden z hlavních cílů podporu pedagogických pracovníků v rámci seminářů pro školní sborovny. Tato forma seminářů dává školám větší šanci aplikovat nabídnuté náměty do každodenní školní praxe. Za 10 let naší činnosti jsme naše semináře vedli ve stovkách školních sboroven v rámci celé České republiky, do mnoha škol se vracíme opakovaně. 

VŠECHNY NABÍZENÉ SEMINÁŘE A WEBINÁŘE JSOU VHODNÉ PRO NOVÉ ŠABLONY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN ÁMOS KOMENSKÝ - ŠABLONA OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ - VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ - v rámci této šablony je předepsáno vzdělávání v časové dotaci 8 hodin - toto je možné realizovat jak v rámci jednoho semináře s časovou dotací 8 hodin, tak složením ze dvou seminářů s časovou dotací 4 hodiny ke stejnému tématu nebo dvěma různým tématům (tuto informaci máme písemně potvrzenu z MŠMT).

V podpoře školních sboroven se zaměřujeme především na dvě oblasti:

a) podpora učitelských dovedností - plánování, organizace výuky a hodnocení práce žáků, komunikace, práce se třídou

b) podpora škol v realizaci společného vzdělávání - efektivní realizace podpůrných opatření, rozdíl mezi podporu a úlevou pro žáka, aplikace jednotlivých podpůrných opatření do praxe - spolupráce učitele a asistentem pedagoga, vedení předmětu speciálně pedagogické péče, organizace výuky, hodnocení jako podpůrné opatření, pomůcky, tvorba IVP jako nástroje na koordinaci péče o žáka mezi školou, žákem a jeho zákonnými zástupci + práce se specifickými skupinami žáků (žáci s ADHD, s LMP, s poruchami autistického spektra...)

K uvedeným tématům máme vždy několik akreditovaných seminářů a webinářů. Jejich přehled najdete níže. Obsah po domluvě upravíme na míru potřebám škol a jejich aktuální situaci. Naše semináře mají zpravidla časovou dotaci 4 nebo 8 vyučovacích hodin a realizujeme je přímo ve školách nebo v rámci pracovních výjezdů školních sborove 

POZOR - Od školního roku 2023/24 vám nabízíme nový seminář pro školní sborovny zaměřený na využití ICT a umělé inteligence při přípravě a realizaci výuky se zaměřením na přírodní vědy a novou informatiku. 

V případě zájmu o realizaci některého z nabízených prezenčních seminářů nebo webinářů prosím vyplňte a odešlete následující poptávkový formulář. Po obdržení vaší poptávky vás budeme kontaktovat a zašleme vám konkrétní nabídku pro realizaci vybraného semináře nebo webináře. 

 

Předpokládaný termín, období: Realizace v rámci OP JAK: Poznámka: Název školy: Poptávka - seminář/webinář pro školní sborovnu Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Časová dotace: Počet účastníků: Email:* Telefon: Informace k vybranému semináři: Informace o škole: Název vybraného semináře/webináře: IČ: Kontaktní osoba:

 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A WEBINÁŘŮ PRO ŠKOLNÍ SBOROVNY:

 • podrobné informace o anotaci jednotlivých seminářů a vyhodnocené zpětné vazby z realizovaných najdete pod odkazy u názvů jednotlivých seminářů  

 

a) Prezenční semináře s časovou dotací 4 hodiny

 • Diferenciace jako cesta k podpoře všech žáků ve třídě - více zde 
 • Praktické náměty na hodnocení a sebehodnocení žáků - více zde 
 • Systém péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole - více zde 
 • Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga II - více zde 
 • Spolu-práce s rodiči žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - více zde 

 

b) Prezenční semináře s časovou dotací 8 hodin

 • Jak stanovit cíl výuky a vést žáky k jeho naplnění - NOVINKA - více zde 
 • Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole - více zde 
 • Rozvoj čtenářské gramotnosti ve škole - více zde 
 • Podpora poradenské praxe ve škole - pro poradenský tým a vedení školy - více zde 
 • Podpůrná opatření pro žáky se SVP ve školní praxi - více zde 
 • Vyučování a hodnocení žáků v rámci společného vzdělávání - více zde 
 • Podpůrná opatření 1. stupně a plán pedagogické podpory - více zde 
 • Podpůrná opatření 2. - 5. stupně a individuální vzdělávací plán - více zde 
 • Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi - více zde 
 • Vzdělávání a péče o děti a žáky nadané a mimořádně nadané - více zde 
 • Vzdělávání a péče o žáky s lehkým mentálním postižením v běžné třídě základní školy - více zde 
 • Vzdělávání a péče o žáky a poruchami autistického spektra v běžné třídě základní školy - NOVINKA - více zde 
 • Prevence a řešení školní neúspěšnosti - více zde 
 • Spolupráce s rodiči v současné škole - více zde 
 • Třídnické hodiny - více zde 

 

c) Webináře s časovou dotací 4 hodiny

 • Diferenciace jako cesta k podpoře všech žáků ve třídě - webinář - více zde 
 • Praktické náměty na hodnocení žáků ve škole - webinář - více zde 
 • Systém péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami za ZŠ - webinář - více zde 
 • Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi - webinář - více zde 
 • Náměty na práci se žáky s LMP a hraničním nadáním na ZŠ - webinář - více zde 
 • Náměty na práci se žáky s poruchami autistického spektra na ZŠ - webinář - více zde 
 • Spolu-práce s rodiči žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - webinář - více zde 

 

d) Webináře s časovou dotací 8 hodin 

 • Jak stanovit cíl výuky a vést žáky k jeho naplnění - webinář - více zde 
 • Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole - webinář - více zde 
 • Rozvoj čtenářské gramotnosti ve škole - webinář - více zde 
 • Podpůrná opatření pro žáky se SVP ve školní praxi - webinář - více zde 
 • Vyučování a hodnocení žáků v rámci společného vzdělávání - webinář - více zde 
 • Podpůrná opatření 1. stupně a plán pedagogické podpory - webinář - více zde 
 • Podpůrná opatření 2. - 5. stupně a individuální vzdělávací plán - webináře - více zde 
 • Vzdělávání a péče o děti a žáky nadané a mimořádně nadané - webinář - více zde 
 • Dítě s ADHD a ADD ve školním prostředí I - webinář - více zde 
 • Vzdělávání a péče o žáky a LMP v běžné třídě základní školy - webinář - více zde 
 • Vzdělávání a péče o žáky s poruchami autistického spektra v běžné třídě základní školy - webinář - více zde 
 • Spolupráce s rodiči v současné škole - webinář - více zde 
 • ICT tipy pro snažší přípravu a realizaci výuky - NOVINKA - více zde 
 • Krajina kolem nás - NOVINKA - více zde 

Financování seminářů pro školní sborovny ve školním roce 2023/24 a ve školním roce 2024/25 - ceny našich seminářů se pro školní rok 2024/25 nemění:

a) Prezenční semináře s časovou dotací 4 hodiny

 • základní cena je 690,- Kč a platí pro prvních 15 účastníků semináře, cena za šestnáctého a každého dalšího účastníka je poloviční - 350,- Kč
 • cena zahrnuje vždy veškeré náklady včetně tištěných i elektronických metodických materiálů k tématu semináře a osvědčení o absolvování semináře
 • minimální počet účastníků semináře pro školní sborovnu je 15 - seminář můžeme realizovat v pro menší skupinu, cena semináře je pak bez ohledu na počet účastniků 10.000,- Kč 

 

b) Webináře s časovou dotací 4 hodiny

 • základní cena je 590,- Kč a platí pro prvních 15 účastníků semináře, cena za šestnáctého a každého dalšího účastníka je poloviční - 300,- Kč
 • cena zahrnuje vždy veškeré náklady včetně metodických materiálů k semináři v elektronické podobě a zaslání osvědčení pro účastníky semináře poštou 
 • minimální počet účastníků semináře pro školní sborovnu je 15 - seminář můžeme realizovat v pro menší skupinu, cena webináře je pak bez ohledu na počet účastniků 9.000,- Kč 

 

c) Prezenční semináře s časovou dotací 8 hodin

 • tyto semináře mohou být realizované buď celé v jeden den nebo rozdělené na 4 + 4 hodiny ve dvou dnech, zpravidla v odpoledních hodinách - tato forma je možná pro školy v dostupné vzdálenosti od Brna (doba jízdy autem cca 1 hodinu)
 • základní cena semináře je 1200 Kč a platí pro prvních 15 účastníků semináře, cena pro šestnáctého a každého dalšího účastníka je poloviční - 600 Kč
 • minimální počet účastníků při realizaci semináře pro školní sborovnu je 15 - seminář můžeme realizovat v pro menší skupinu, cena semináře je pak bez ohledu na počet účastniků 18.000,- Kč 

 

d) Webináře s časovou dotací 8 hodin

 • tyto webináře realizujeme pro školní sborovny zpravidla ve dvou dnech rozdělené na dvě části na 4 + 4 vyučovací hodiny, po domluvě je možné webinář realizovat celý v jeden den dozdělený na 4 bloky po dvou vyučovacích hodinách s přestávkami 
 • základní cena webináře je 1000,- Kč za jednoho účastníka a platí pro prvních 15 účastníků webináře, cena pro šestnáctého a dalšího účastníka webináře je poloviční - 500,- Kč
 • minimální počet účastníků semináře pro školní sborovnu je 15 - seminář můžeme realizovat v pro menší skupinu, cena semináře je pak bez ohledu na počet účastniků 15.000,- Kč 
 • při realizaci webináře pošleme osvědčení o absolvování do školy po webináři poštou 

Fakturace proběhne vždy po realizaci semináře nebo webináře na základě podepsané prezenční listiny, u webinářů na základě prezenční listiny stažené ze systému Microsoft Teams - podle skutečného počtu účastníků semináře/webináře.