Semináře pro školní sborovny

Vzdělávací agentura Edupraxe, s.r.o. má od svého založení v roce 2013 za jeden z hlavních cílů podporu pedagogických pracovníků v rámci seminářů pro celé školní sborovny. Tato forma seminářů dává školám větší šanci aplikovat nabídnuté náměty do každodenní školní praxe. Za 9 let naší činnosti jsme naše semináře vedli ve stovkách školních sboroven v rámci celé České republiky, do mnoha škol se opakovaně vracíme.

V podpoře školních sboroven se zaměřujeme především na dvě oblasti:

a) podpora učitelských dovedností především v oblasti organizace vyučování a diferenciace, hodnocení žáků, komunikace, práce se třídou

b) podpora škol v realizaci společného vzdělávání tak, aby cílem byl rozvoj všech žáků, ne pouze "úlevy" pro žáky s vyšetřením ve školském poradenském zařízení - podpora školy v nastavení funkčního systému, rozdíly mezi podporu a úlevou, zaměření na jednotlivá podpůrná opatření (např. spolupráci učitelů s asistenty) nebo na podporu jednotlivých skupin žáků v rámci běžné třídy (např. žáků s LMP a hraničním nadáním)

K uvedeným tématům máme vždy několik akreditovaných seminářů i webinářů, jejichž obsah po domluvě upravujeme na míru potřebám škol a jeich aktuální situaci. Naše semináře mají zpravidla časovou dotaci 4 nebo 8 vyučovacích hodin a realizujeme je jak přímo ve školách, tak v rámci pracovních výjezdů školních sboroven.

Financování seminářů pro školní sborovny ve školním roce 2022/23:

a) Prezenční semináře a webináře s časovou dotací 4 vyučovací hodiny - základní cena semináře je vždy 590,- Kč a platí pro prvních 15 účastníků semináře, cena pro šestnáctého a dalšího účastníka je poloviční - 300,- Kč. Cena zahrnuje vždy veškeré náklady včetně metodických materiálů k tématu pro všechny účastníky v elektronické podobě, u prezenčních seminářů i v tištěné podobě, a osvědčení k akreditovanému semináři. Minimální počet účastníků při realizaci semináře ve školní sborovnu je 12. Seminář ve školní sbovně je možné realizovat i při nižším počtu účastníků, cenu pak stanovujeme dohodou s danou školou tak, aby pokryla náklady na přípravu a realizaci semináře. 

b) Prezenční semináře s časovou dotací 8 vyučovacích hodin - tyto semináře mohou být realizované celé v jeden den nebo rozdělené na 4 + 4 hodiny ve dvou dnech, zpravidla v odpoledních hodinách. Při realizaci celého semináře v jeden den je základní cena semináře 900,- Kč a platí pro prvních 15 účastníků semináře, cena pro šestnáctého a dalšího účastníka je poloviční - 450,- Kč. Při realizaci semináře rozděleného na dvě části po 4 hodinách je základní cena semináře 1.000,- Kč pro jdnoho účastníka a platí pro prvních 15 účastníků semináře, cena pro šestnáctého a dalšího účastníka je poloviční - 500,- Kč. Minimální počet účastníků při realizaci semináře ve školní sborovnu je 12. Seminář ve školní sbovně je možné realizovat i při nižším počtu účastníků, cenu pak stanovujeme dohodou s danou školou tak, aby pokryla náklady na přípravu a realizaci semináře.

c) Webináře s časovou dotací 8 vyučovacích hodin - tyto webináře realizujeme pro školní sborovny vždy ve dvou dnech rozdělené na 4 + 4 vyučovací hodiny. Cena za realizovaný webinář 800,- Kč za jednoho účastníka a platí pro prvních 15 účastníků webináře, cena pro šestnáctého a dalšího účastníka je poloviční - 400,- Kč. Při realizaci webináře zašleme osvědčení o absolvování do školy poštou. 

Fakturace probíhá vždy po realizaci semináře nebo webináře na základě podepsané prezenční listiny, u webnářů na základě prezenční listiny stažené ze systému Microsoft Teams. Cena zahrnuje veškeré náklady včetně přípravy, realizace, metodikých materiálů k tématu a osvědčení.

Od školního roku 2022/23 nabízíme školám, ve kterých jsme seminář nebo webinář realizovali, také následnou pomoc při zavádění nový námětu do školní praxe, a po prostřednictvím následného neakreditovaného semináře Podpora učitelké praxe, po domluvě se školou v časovou dotací 4 nebo 8 hodin (rozdělené na 2 setkání po 4 vyučovacích hodinách). Cena tohoto neakreditovaného semináře je vždy dohodou na základě počtu podpořených osob a rozsuhu zakázky ze školy. Seminář by vždy proběhl přímo ve škole formou konzultace se skupinou učitelů, která má zájem sdílet svoje zkušenosti s novými aktivitami a řašit úskalí, která tento proces přináší.

AKTUÁLNÍ PŘEHLED NAŠICH SEMINÁŘŮ A WEBINÁŘŮ NAJDETE ZDE. PŘI KLIKNUTÍ NA NÁZEV SEMINÁŘE NEBO WEBINÁŘE ZÍSKÁTE MIMO JINÉ INFORMACE O PŘESNÉ ANOTACI SEMINÁŘE A MŮŽETE NAHLÉDNOUT DO VYHODNOCENÝCH ZPĚTNÝCH VAZEB Z REALIZOVANÝCH SEMINÁŘŮ A WEBINÁŘŮ. U NĚKTERÝCH SEMINÁŘŮ A WEBINÁŘŮ NAJDETE TAKÉ KONKRÉTNÍ TERMÍNY, KTERÉ PLATÍ PRO ZÁJEMCE Z R°ZNÝCH ŠKOL. 

 

 AKUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A WEBINÁŘŮ PRO ŠKOLNÍ SBOROVNY 

a) Prezenční semináře s časovou dotací 8 vyučovacích hodiny - vhodné nejen pro financování z OP Jan Ámos Komenský

  • Podpůrná opatření pro žáky se SVP ve školní praxi - více zde
  • Vyučování a hodnocení žáků v rámci společného vzdělávání - více zde
  • Rozvoj čtenářské gramotnosti ve škole - více zde
  •