Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku – 8 hodin

Číslo akreditace: MSMT – 14486/2021-3-449

Forma vzdělávacího programu: prezenční interaktivní seminář s názornými ukázkami

Hodinová dotace: 8 hodin 

Cílová skupina: Seminář je určen pro pedagogy (pedagogové mateřských škol, nižších ročníků I. stupně ZŠ, speciální pedagogové, ostatní pedagogičtí pracovníci).

 

Lektor: Mgr. Jiřina Bednářová

Přehled témat výuky:

Kurz poskytne pedagogům základní východiska pro posouzení aktuálních dovedností dítěte a návazné informace o možnostech stimulace v oblasti grafomotoriky.

Poskytnuty jsou základní informace o posouzení vývojové úrovně v dané oblasti, stěžejní důraz je kladen na stimulaci a intervenci v oblasti grafomotoriky.

Blok č. 1: 

 • Vliv kognitivních funkcí na vývoj grafomotoriky
 • Vývoj kresby v předškolním věku, vývojová stadia kresby
 • Možné příčiny grafomotorických obtíží, skupiny dětí ohrožené problémy v grafomotorice
 • Diagnostika grafomotorických obtíží z hlediska formálního provedení kresby 

Blok č. 2:

 • Rozvoj hrubé a jemné motoriky
 • Lateralita – vývoj laterality, diagnostika laterality
 • Pracovní návyky při psaní a možnosti jejich navození - sezení u kreslení a psaní, volba psacího náčiní, úchop psacího náčiní, postavení a uvolnění ruky při psaní; podpora formálního provedení kresby

Blok č. 3:

 • Metodika kreslení a psaní levou a pravou rukou
 • Uvolňovací a rozcvičovací cviky

Blok č. 4:

 • Grafomotorická cvičení podle vývojové úrovně kresby dítěte, řazení grafomotorických prvků podle vývojových posloupností a aktuálních možností dítěte
 • Možnosti navození jednotlivých grafomotorických prvků
 • Příprava na písmo

Výchozími materiály jsou diagnosticko-intervenční nástroje:

-      Rozvoj grafomotoriky (Bednářová, J., Šmardová, V. Rozvoj grafomotoriky. Brno: Edika, 2012)

-      Diagnostika dítěte předškolního věku (Bednářová, J., Šmardová, V. Diagnostika dítěte předškolního věku. Brno: Edika, 2015.)

Účastníci budou seznámeni s těmito materiály, není však nutností uvedené materiály vlastnit. Účastníkům bude poskytnut dostatek informací k tomu, aby mohli vycházet z informací z kurzu. 

 

Cena:  1190,- Kč  

Místo konání: Brno

Termín konání: přijímáme předběžné přihlášky

 

Na seminář se můžete přihlásit jedním z následujících dvou způsobů:

1. Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený červenou hvězdičkou. V případě, že se na seminář hlásí více účastníků z jedné školy, může přihlašovací formulář vyplnit buď každý sám, nebo stačí jméno, příjmení, titul a datum narození dalších účastníků z jedné školy napsat do poznámky:

Jméno, příjmení, titul: Email:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:

2. Stáhněte si níže přiloženou přihlášku na seminář ve formátu Word a vyplněnou ji odešlete jako přílohu emailu na adresu  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  nebo poštou na adresu EDUPRAXE, s.r.o., Říčanská 27, 641 00  Brno 

(pro zaslání předběžné přihlášky prosím využijte přihlašovací formulář)

Po obdržení vaší přihlášky Vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře a zašleme Vám pozvánku s podrobnými informacemi o semináři a zálohovou fakturu.  

 

Se zpětnou vazbou účastníků semináře se můžete seznámit zde: