Rozvoj čtenářské gramotnosti ve škole - 8 hodin

Tento seminář je určený pro zájemce z různých škol i pro školní sborovny, jeho hlavním cílem je podpora čtenářské gramotnosti napříč všemi vyučovacími předměty. Při přípravě semináře jsme využili našich zkušeností s realizací seminářů o čtenářské gramotnosti pro učitele českého jazyka na 1. i 2. stupni ZŠ. Naše lektorky se této problematice dlouhodobě věnují a jejich semináře zaměřené na čtenářskou gramotnost v předchozích dvou letech absolvovaly stovky učitelů. V rámci semináře se jeho účastníci zaměří mimo jiné na práci s texty v naukových předmětech, na práci s knižními i internetovými informačními zdroji a také na pravidla pro tvorbu referátů v jednotlivých ročnících. 

TENTO SEMINÁŘ NABÍZÍME JAK V PREZENČNÍ PODOBĚ, TAK V PODOBĚ ONLINE, JAKO WEBINÁŘ. MÁTE-LI ZÁJEM O WEBINÁŘ, NAJDETE VÍCE INFORMACÍ zde.

SEMINÁŘ JE VHODNÝ PRO NOVÉ ŠABLONY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN ÁMOS KOMENSKÝ – ŠABLONA OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ – VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ. 

Číslo akreditace: MSMT- 1104/2023-4-38

Forma vzdělávacího programu: prezenční interaktivní seminář

Časová dotace: 8 hodin (seminář je optimální realizovat celý v jeden den, může být realizován také ve dvou blocích po 4 hodinách)

 Cílová skupina: seminář je určený pro učitele různých předmětů 1. i 2. stupně základních škol

Lektorky:  Mgr. Michaela Hantková, Mgr. Pavla Šoltésová, Mgr. Iveta Matoušková (seminář povede jedna nebo dvě z uvedených lektorek v závislosti na počtu a složení účastníků semináře)

 

Nabídka pro školní sborovny:

Cena semináře pro 1 účastníka: 1000,- Kč 

  • seminář může být realizovaný buď celý v jeden den, nebo ve dvou dnech rozdělený na 2 části po 4 vyučovacích hodinách
  • minimální počet účastníků semináře pro školní sborovnu je 12
  • při počtu účastníků větším než 15 sleva 50 % pro šestnáctého a další účastníky
  • všichni účastníci semináře získají metodické materiály k tématu v tištěné i elektronické podobě a osvědčení

Seminář realizujeme přímo ve škole, která si ho objedná. V případě zájmu nás prosím kontaktujte nejlépe elektronicky na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , případně na telefonu +420777048177.

 

Nabídka pro zájemce z různých škol: 

Cena: 1.590,- Kč 

Místo konání: BRNO, Kounicova 39 (2. patro - učebna Nepustilovy jazykové školy) 

Termín konání:  pondělí 20. 5. 2024 (8.30 - 15.30)

Účastníci obdrží metodické materiály k tématu v tištěné i elektronické podobě a osvědčení o absolvování semináře (bude vystaveno dle údajů z přihlášky, věnujte prosím pozornost jejich správnému vyplnění).

Uzavírka přihlášek: úterý 14. května


Přihlášení na seminář:

·        Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou.

·        Hlásí-li se na seminář více účastníků z jedné školy, může přihlašovací formulář vyplnit buď každý zvlášť, nebo napište jméno, příjmení, titul a datum narození dalších účastníků z jedné školy do poznámky.

·        Po obdržení přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře a zašleme vám pozvánku s podrobnými informacemi o organizaci a fakturu.

Jméno, příjmení, titul: Email:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:
 

Program semináře:

1)     blok:

-       Čtenářská gramotnost jako klíčová kompetence

-       Čtenářské strategie

2)      blok:

-       Typy textů z různých hledisek

-       Příklady dobré praxe práce s textem v různých předmětech – metody a formy

3)     blok:

-       Využití průřezových témat pro rozvoj čtenářské gramotnosti

-       Informační zdroje ke čtenářské gramotnosti

4)     blok:

-       Aktivity vedoucí k rozvoji čtenářství a vztahu ke knihám (čtenářské dílny, besedy, referáty, čtenářské poličky a deníky)

 

S postřehy a zkušenostmi účastníků předchozích seminářů se můžete seznámit zde:

SEMINÁŘE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY PREZENČNĚ

SEMINÁŘE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY ONLINE