Role školního speciálního pedagoga v systému poradenských služeb ve škole - 8 hodin

TENTO SEMINÁŘ MÁME AKTUÁLNĚ V NABÍDCE JAK V PREZENČNÍ PODOBĚ, TAK V PODOBĚ ONLINE, JAKO WEBINÁŘ. V PŘÍPADĚ ZÁJMU O WEBINÁŘ NAJDETE VÍCE INFORMCÍ ZDE.

SEMINÁŘ JE VHODNÝ PRO NOVÉ ŠABLONY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN ÁMOS KOMENSKÝ - ŠABLONA OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ - VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ.

Číslo akreditace: MSMT- 1104/2023-4-38

Forma vzdělávacího programu: prezenční interaktivní seminář

Časová dotace: 8 hodin

Cílová skupina: Seminář je určený školním speciálním pedagogům a učitelům základních škol se specializací speciální pedagogika.

Lektorka: Mgr. Olga Teremová

Přehled témat výuky

 • Školní speciální pedagog ve škole – jeho legislativní ukotvení, financování, spolupráce s ostatními poradenskými pracovníky ve škole, postavení v rámci školního poradenského pracoviště, skloubení práce učitele a školního speciálního pedagoga 
 • Standardní činnosti a pracovní náplň školního speciálního, přímá a nepřímá práce
 • Plán práce, aktivity školního speciálního pedagoga v rámci programu poradenských služeb ve škole
 • Rozvrh hodin, zázemí 
 • Aktivity školního speciálního pedagoga ve škole – příklady dobré praxe – depistážní šetření, docvičování percepčních dovedností, vedení předmětu speciálně pedagogické péče, konzultace pro žáky a rodiče 
 • Spolupráce s třídními učiteli – náslechy v hodinách a následné metodické konzultace, projednávání doporučení z vyšetření žáků ve školských poradenských zařízeních, spolupráce při tvorbě individuálních plánů pro žáky s podpůrnými opatřeními 2. – 5. stupně, podpora návaznosti mezi 1. a 2. stupněm ZŠ 
 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními 
 • Diskuse, závěr

Cena:  1590,- Kč

Místo konání: Brno, Kounicova 39 (2. patro - učebna Nepustilovy jazykové školy)

Termín konání: pátek 7. 6. 2024 (8.30 - 15.30) - pro malý zájem zrušeno

Účastníci obdrží metodické materiály k tématu v tištěné i elektronické podobě a osvědčení o absolvování semináře (bude vystaveno dle údajů z přihlášky, věnujte prosím pozornost jejich správnému vyplnění).

Uzavírka přihlášek: -

 

Přihlášení na seminář:

 • vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou
 • v případě, že se na seminář hlásí více účastníků z jedné školy, může přihlašovací formulář vyplnit buď každý sám, nebo stačí jméno, příjmení, titul a datum narození dalších účastníků z jedné školy napsat do poznámky
 • po obdržení přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře a zašleme vám pozvánku s podrobnými informacemi o organizaci a fakturu

 

Jméno, příjmení, titul: Email:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:
 

 

Tento seminář je již tradiční součástí naší nabídky. S vyhodnocením zpětné vazby z realizovaných seminářů se můžete seznámit zde:

SEMINÁŘE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY PREZENČNĚ

SEMINÁŘE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY ONLINE