Když se v matematice nedaří aneb jak podpořit žáky nejen s dyskalkulií - webinář - 8 hodin

TENTO SEMINÁŘ NABÍZÍME JAK V PODOBĚ ONLINE, JAKO WEBINÁŘ, TAK V PODOBĚ PREZENČNÍHO SEMINÁŘE. MÁTE-LI ZÁJEM O PREZENČNÍ SEMINÁŘ, NAJDETE VÍCE INFORMACÍ zde.

SEMINÁŘ JE VHODNÝ PRO NOVÉ ŠABLONY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN ÁMOS KOMENSKÝ - ŠABLONA OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ - VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ. 

Číslo akreditace: MSMT- 1104/2023-4-38 

Forma vzdělávacího programu: interaktivní webinář v prostřední Microsoft Teams 

Časová dotace:  8 hodin 

Cílová skupina: Seminář je určen učitelům 1. stupně ZŠ, učitelům matematiky na 2. stupni ZŠ a poradenským pracovníkům (výchovným poradcům, školním speciálním pedagogům a školním psychologům) na základních školách.

Lektor: Mgr. Jiřina Bednářová

Přehled témat výuky:

 • Uvedení do kontextu, odpovědi na otázky typu: „Je každý nezdar v matematice způsoben dyskalkulií?“
 • Možné příčiny potíží v matematice
 • Specifická porucha učení – dyskalkulie
 • Vliv dalších specifických poruch učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie) na výkony v matematice
 • Vývoj matematických schopností v ontogenezi dítěte, rozvoj percepčních faktorů, prostorová orientace, paměťové faktory, předčíselné pojmy
 • Rozvoj schopností a dovedností v oblasti numerace
 • Rozvoj schopností a dovedností v oblasti základních číselných operací
 • Rozvoj schopnosti aplikace číselných operací

 

Cena:  1190,- Kč 

Termín konání:  čtvrtek 26. 9. 2024 (8.00 - 16.00 hodin)

 • webinář bude rozdělen na čtyři bloky (vždy dvě vyučovací hodiny) s přestávkami 30, 60 a 30 minut 
 • účastníci obdrží metodické materiály k tématu v elektronické podobě 
 • účastníkům zašleme elektronicky podepsané osvědčení, které vystavíme dle údajů zaslaných v přihlášce, věnujte tedy prosím pozornost jejímu správnému vyplnění

Uzavírka přihlášek je vždy 24 hodin (poslední pracovní den) před zahájením semináře nebo po naplnění jeho kapacity.

 

Přihlášení na online seminář:

 • Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář. Automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. 
 • Hlásí-li se více účastníků z jedné školy, vyplňte prosím přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. 
 • Po obdržení přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře
 • 24 hodin před zahájením semináře vám zašleme podrobné organizační pokyny, fakturu a odkaz pro připojení. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams – tento program není třeba mít instalovaný v počítači, budete jej spouštět přímo z webového prohlížeče. 

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:

 

Nahlédněte do zpětných vazeb z již realizovaných seminářů: