Práce s diferencovanou třídou v matematice - 8 hodin

TENTO SEMINÁŘ MÁME AKTUÁLNĚ V NABÍDCE JAK V PREZENČNÍ PODOBĚ, TAK V PODOBĚ ONLINE, JAKO WEBINÁŘ. V PŘÍPADĚ ZÁJMU O WEBINÁŘ NAJDETE VÍCE INFORMCÍ zde.

SEMINÁŘ JE VHODNÝ PRO NOVÉ ŠABLONY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN ÁMOS KOMENSKÝ – ŠABLONA OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ – VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ. 

Číslo akreditace: MSMT – 14486/2021-3-449 

Forma vzdělávacího programu: prezenční interaktivní seminář

Časová dotace:  8 hodin

Cílová skupina: Seminář je určen pro učitele matematiky 2. stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií.

Témata semináře:

 • Legislativní zakotvení problematiky
 • Pedagogická diagnostika jako nedílná součást práce učitele při plánování výuky
 • Jak stanovit cíl výuky a proč je to důležité
 • Organizace vyučování v diferencované třídě, příprava učitele na vyučování v diferencované třídě
 • Diferenciace času, rozsahu, obtížnosti a formy úkolů
 • Učební pomůcky a další podpůrné materiály pro práci s diferencovanou třídou, praktická ukázka práce s kartičkami s diferencovanými úkoly – příklad dobré praxe
 • Diferencovaná výuka jako podpůrné opatření
 • Motivace žáků k diferencované práci a její hodnocení 
 • Role asistenta pedagoga při realizaci diferencovaného vyučování
 • Náměty na realizaci konkrétních podpůrných opatření pro žáky se SVP v souvislosti s organizací výuky a hodnocením žáků

Lektorka: Mgr. Lenka Ondráčková

Cena:  1590,- Kč (cena zahrnuje sadu kartiček s diferencovanými úkoly dle vlastního výběru) 

Místo konání: Brno, Kounicova 39 (2. patro - učebna Nepustilovy jazykové školy)

Termín konání: čtvrtek 15. 2. 2024 (8.30 - 15.30) - PRO MALÝ ZÁJEM ZRUŠENO

 • Účastníci obdrží metodické materiály k tématu v tištěné i elektronické podobě a osvědčení o absolvování semináře (bude vystaveno dle údajů z přihlášky, věnujte prosím pozornost jejich správnému vyplnění).

Uzavírka přihlášek: -

 

Přihlášení na seminář: 

 • vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou
 • v případě, že se na seminář hlásí více účastníků z jedné školy, může přihlašovací formulář vyplnit buď každý sám, nebo stačí jméno, příjmení, titul a datum narození dalších účastníků z jedné školy napsat do poznámky
 • po obdržení přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře a zašleme vám pozvánku s podrobnými informacemi o organizaci a fakturu

 

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:
 

 

S vyhodnocením zpětné vazby z realizovaných seminářů se můžete seznámit zde:

 

 

SEMINÁŘE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY PREZENČNĚ

SEMINÁŘE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY ONLINE