Podpůrná opatření 1. stupně v mateřské škole – 8 hodin

SEMINÁŘ JE VHODNÝ PRO NOVÉ ŠABLONY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN ÁMOS KOMENSKÝ – ŠABLONA OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ – VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ MŠ. 

Číslo akreditace: MSMT- 21892/2022-4-692

Forma vzdělávacího programu: prezenční interaktivní sebezkušenostní seminář

Časová dotace: 8 hodin  

Cílová skupina: Seminář je určen učitelům a učitelkám z mateřských škol.

Lektorka:  Mgr. Alice Vašáková

Přehled témat výuky:

 • zmapování aktuální situace v mateřských školách v oblasti poskytování podpůrných opatření 1. stupně
 • základní legislativní rámec problematiky společného vzdělávání
 • filozofie a systém podpůrných opatření
 • děti s potřebou podpory a děti se speciálními vzdělávacími potřebami
 • pedagogická diagnostika v MŠ – anamnéza, rozhovor s rodičem a dítětem, pozorování dítěte při běžných činnostech, dotazníky a testy
 • dynamická diagnostika – provázení dítěte při činnosti a sledování rozsahu a charakteru pokroku v jeho vývoji
 • podpůrná opatření 1. stupně v mateřské škole – úprava metod, organizace a využití pomůcek, které vedou k podpoře posunu dítěte – příklady dobré praxe
 • plán pedagogické podpory jako nástroj na koordinaci péče o dítě s potřebou podpůrných opatření 1. stupně – příklady využití v praxi
 • práce s konkrétní kazuistikou
 • vyhodnocování efektivity poskytovaných PO
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními
 • spolupráce se zákonnými zástupci dětí
 • závěrečná diskuse 

 

 

Cena: 1590,- Kč

Místo konání:  Brno, Kounicova 39

Termín konání: přijímáme předběžné přihlášky

Účastníci obdrží metodické materiály k tématu v tištěné i elektronické podobě a osvědčení o absolvování semináře (bude vystaveno dle údajů z přihlášky, věnujte prosím pozornost jejich správnému vyplnění).

Uzavírka přihlášek: -

 

Přihlášení na seminář: 

·        Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou.

·        Hlásí-li se na seminář více účastníků z jedné školy, může přihlašovací formulář vyplnit buď každý zvlášť, nebo napište jméno, příjmení, titul a datum narození dalších účastníků z jedné školy do poznámky.

·        Po obdržení přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře a zašleme vám pozvánku s podrobnými informacemi o organizaci a fakturu.

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:

 

S postřehy kolegů, kteří se semináře již zúčastnili, se můžete seznámit ve zpětných vazbách.