Převody jednotek hmotnosti

Sada obsahuje 32 barevných kartiček se zadáním příkladů na převody jednotek hmotnosti. Kartičky jsou rozděleny na 4 skupiny podle 4 typů zadání, každá skupina má svoji barvu a obsahuje 8 kartiček s různými příklady stejného typu. Na žlutých kartičkách jsou příklady na převody různých jednotek hmotnosti na jednu zadanou jednotku, na zelených kartičkách jsou převedeny různé jednotky hmotnosti a žáci k číslům ve výsledku doplňují správnou jednotku. Na modrých kartičkách jsou příklady, ve kterých mají žáci doplnit správné číslo do zadaného převádění různých jednotek. Na červených kartičkách jsou příklady na vyjádření hmotnosti pomocí desetinného čísla a dále je zde převod dekagramů. Zadání na žlutých, zelených a modrých kartičkách jsou srovnatelné obtížnosti, na červených kartičkách jsou obtížnější příklady určené pro výborné a nadané žáky. Ke každé barevné kartičce se zadáním je bílá kartička s pruhem stejné barvy s výsledky.