Čteme, abychom rozuměli II

Materiál tvoří celkem 5 pracovních listů ve třech verzích - základní, zkrácené a rozšířené. Ke každé verzi je přiloženo řešení. Výhodou je, že žáci pracují s týmž materiálem, každý ale dle svých možností. Materiál je vhodný pro 4.-5. ročník (dle příslušného ŠVP) základní školy.

Pracovní list tvoří beletrický text a k němu patří úkoly zaměřené na porozumění čtenému textu. Rozvíjí schopnost porozumět textu, vyhledávat informace, vyvozovat závěry, interpretovat a posuzovat text. Přispívají k rozvoji čtenářské gramotnosti u dětí v souvislostech s reálným životem. 

Seznam materiálů: 

1) Cestování s velrybou

2) Prevítovi

3) Knihy džunglí

4) Dášenka čili život štěněte

5) Vaflové srdíčko

 

(ukázku pracovního listu ve všech třech verzích obtížnosti najdete v náhledu materiálu "Čteme, abychom rozuměli I")