Vyjmenovaná slova po P

Materiál tvoří celkem 64 zatavených kartiček, z toho 32 se zadáním a 32 s řešením. Kartičky obsahují různé typy doplňovacích cvičení a jsou rozděleny na 4 skupiny podle obtížnosti. Na žlutých kartičkách žáci doplňují y, i do vyjmenovaných slov nebo jednoduchých slov příbuzných. Vždy se doplňuje jen jedno písmeno. Na zelených kartičkách žáci doplňují y, i do obtížnějších slovních spojení vyjmenovaných a příbuzných slov. Vždy se doplňuje jen jedno písmeno. Na modrých kartičkách žáci doplňují y, i do vět. Objevuje se zde více vynechávek na jednom řádku a celkově je tato skupina náročnější i na čtení. Červené kartičky obsahují tvořivé úkoly - hrátky se slovy, křížovka, hádanky, určené např. pro výborné a nadané žáky. Ke každé barevné kartičce se zadáním je bílá kartička s pruhem stejné barvy s řešením.