Když se v matematice nedaří aneb jak podpořit žáky nejen s dyskalkulií - 8 hodin

TENTO SEMINÁŘ NABÍZÍME JAK V PREZENČNÍ PODOBĚ, TAK V PODOBĚ ONLINE, JAKO WEBINÁŘ. MÁTE-LI ZÁJEM O WEBINÁŘ, NAJDETE VÍCE INFORMACÍ zde

SEMINÁŘ JE VHODNÝ PRO NOVÉ ŠABLONY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN ÁMOS KOMENSKÝ - ŠABLONA OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ - VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ.

Číslo akreditace: MSMT- 1104/2023-4-38 

Forma vzdělávacího programu: interaktivní prezenční seminář  

Časová dotace:  8 hodin 

Cílová skupina: Seminář je určen učitelům 1. stupně základních škol, učitelům matematiky na 2. stupni základních škol, výchovným poradcům, školním speciálním pedagogům a školním psychologům.

Lektor: Mgr. Jiřina Bednářová

Přehled témat výuky:

Seminář seznamuje jeho účastníky s nejčastějšími problémy v matematice a zabývá se možnými způsoby podpory rozvoje matematických schopností a dovedností.

  • Uvedení do kontextu, odpovědi na otázky typu: "Je každý nezdar v matematice způsoben dyskalkulií?"
  • Možné příčiny potíží v matematice
  • Specifická porucha učení - dyskalkulie
  • Vliv dalších specifických poruch učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie) na výkony v matematice
  • Vývoj matematických schopností v ontogenezi dítěte, rozvoj percepčních faktorů, prostorová orientace, paměťové faktory, předčíselné pojmy
  • Rozvoj schopností a dovedností v oblasti numerace
  • Rozvoj schopností a dovedností v oblasti základních číselných operací
  • Rozvoj schopnosti aplikace číselných operací 

Cena:  1590,- Kč 

 

Místo konání: Brno, Kounicova 39 (2. patro, učebna Nepustilovy jazykové školy) 

Termín konání: přijímáme předběžné přihlášky pro podzim 2024

 Účastníci obdrží metodické materiály k tématu v tištěné i elektronické podobě a osvědčení o absolvování semináře (bude vystaveno dle údajů z přihlášky, věnujte prosím pozornost jejich správnému vyplnění).

Uzavírka přihlášek: 

 

Přihlášení na seminář:

·        Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou.

·        Hlásí-li se na seminář více účastníků z jedné školy, může přihlašovací formulář vyplnit buď každý zvlášť, nebo napište jméno, příjmení, titul a datum narození dalších účastníků z jedné školy do poznámky.

·        Po obdržení přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře a zašleme vám pozvánku s podrobnými informacemi o organizaci a fakturu.

 

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:

 Nahlédněte do zpětné vazby z již realizovaných seminářů: