ČERVEN 2024 - webináře a prezenční semináře

  • 4. a 13. 6. 2024 (vždy 14.00 - 17.30) - Vzdělávání a péče o žáky nadané a mimořádně nadané - WEBINÁŘ (4+4 hod.). Více informací a přihlašovací formulář zde.
  • 19. a 21. 6. 2024 (vždy 8.00 - 11.30) - Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školní družině - WEBINÁŘ (4+4 hod.). Více informací a přihlašovací formulář zde. OBSAZENO