INFORMACE KE KONÁNÍ SEMINÁŘŮ EDUPRAXE V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU V ČESKÉ REPUBLICE

VZHLEDEM K OPATŘENÍM VLÁDY ČR, KTERÁ BYLA VYHLÁŠENA 15. 3. 2020 A PRODLOUŽENA DO 30. 4. 2020, JSME SE ROZHODLI PO KONZULTACI S LEKTORY  ZRUŠIT TERMÍNY PRO KONÁNÍ SEMINÁŘŮ PLÁNOVANÝCH DO NAŠÍ UČEBNY DO BRNA NA OBDOBÍ OD 16. 3. - 30. 4. 2020. TÝKÁ SE TO TĚCHTO SEMINÁŘŮ:

16. 3. 2020 - SPOLUPRÁCE S RODIČI V SOUČASNÉ ŠKOLE

18. 3. 2020 - PRÁCE S DIFERENCOVANOU TŘÍDOU V ČESKÉM JAZYCE - náhradní termín 20. 5. 2020

20. 3. 2020 - EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ ŠKOLY V PRAXI - náhradní termín 15. 5. 2020

23. 3. 2020 - PREVENCE A ŘEŠENÍ ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOSTI - náhradní termín 9. 6. 2020

24. 3. 2020 - VZDĚLÁVÁNÍ A PÉČE O DĚTI A ŽÁKY NADANÉ A MIMOŘÁDNĚ NADANÉ - náhradní termín 13. 5. 2020

25. 3. 2020 - ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ V PRAXI - náhradní termíny 25. 5. a 8. 6. 2020

30. 3. 2020 - PODPŮRNÁ OPATŘENÍ 1. STUPNĚ V MATEŘSKÉ ŠKOLE - náhradní termín 29. 5. 2020

2. 4. 2020 - PRÁCE S DIFERENCOVANOU TŘÍDOU VE FYZICE - podzim 2020

7. 4. 2020 - POSOUZENÍ A STIMULACE VÝVOJE DÍTĚTE V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU - náhradní termín - čtvrtek 28. 5. 2020

14. 4. 2020 - ASISTENT PEDAGOGA VE ŠKOLNÍ PRAXI - náhradní termín 4. 6. 2020

15. 4. 2020 - TVŮRČÍ PSANÍ - podzim 2020

17. 4. 2020 - PODPRŮRNÁ OPATŘENÍ PRO ŽÁKY SE SVP VE ŠKOLNÍ PRAXI - náhradní termín 12. 5. 2020

21. 4. 2020 - PRÁCE S DIFERENCOVANOU TŘÍDOU V ZEMĚPISU A DĚJEPISU - náhradní termín 21. 4. 2020

22. 4. 2020 - PRÁCE SE ŽÁKY SE SVP VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ - náhradní termín 12. 6. 2020

23. 4. 2020 - PODPŮRNÁ OPATŘENÍ 2. - 5. STUPNĚ A INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN - náhradní termín 22. 5. 2020

24. 4. 2020 - PRÁCE SE ŽÁKY SE SVP VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ - náhradní termín 15. 6. 2020

29. 4. 2020 - HOSPITACE JAKO SOUČÁST HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ - náhradní termín 23. 5. 2020

30. 4. 2020 - POSOUZENÚ VÝVOJE ČTENÍ A PSANÍ NA 1. STUPNI ZŠ - náhradní termín 5. 10. 2020

VŠECHNY PŘIHLÁŠENÉ ZÁJEMCE O TYTO SEMINÁŘE JSME O NOVÉ SITUACI INFORMOVALI PROSTŘEDNICTVÍM EMAILU.

VZHLEDEM K POZITIVNÍMU VÝVOJI EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE, ZRUŠENÍ VOLNÉHO POHYBU OSOB A UVOLŇOVÁNÍ DALŠÍCH OPATŘENÍ ZAČNEME SEMINÁŘE V NAŠÍ UČEBNĚ V BRNĚ REALIZOVAT OD 1. 5. 2020. SEMINÁŘE BUDOU REALIZOVÁNY ZA ZVÝŠENÝCH HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ - MENŠÍ SKUPINY (8 - 12 OSOB), ABY BYL ZAJIŠTĚN VĚTŠÍ ODSTUP MEZI ÚČASTNÍKY, DESINFEKCE K DISPOZICI, BALENÉ OBČERSTVENÍ. NA KVĚTEN A ČERVEN JSME NAPLÁNOVALI NÁHRADNÍ TERMÍNY ZA VĚTŠINU ZRUŠENÝCH SEMINÁŘŮ, NA VĚTŠINU Z NICH JE STÁLE MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT. PŘEHLED VŠECH PLÁNOVANÝCH SEMINÁŘŮ NAJDETE V NAŠEM KALENDÁŘI AKCÍ  - VÍCE ZDE

OD 20. 4. 2020 JSME ZAČALI OPĚT REALIZOVAT I SEMINÁŘE PRO ŠKOLNÍ SBOROVNY, TERMÍNY ŘEŠÍME OPERATIVNĚ A DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU MÁME POSLEDNÍ MOŽNÉ TERMÍNY. V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁŠ NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT.

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT NA EMAILU Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. NEBO NA TELEFONNÍCH ČÍSLECH 777 048 177 a 605 971 238.

SLEDUJTE PROSÍM AKTUÁLNÍ INFORMACE NA NAŠICH WEBOVÁCH STRÁNKÁCH.

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI A TĚŠÍME SE OPĚT NA SETKÁNÍ NA NAŠICH SEMINÁŘÍCH!

25. 5. a 8. 6. 2020 - BRNO - Školní poradenské pracoviště v praxi II

Seminář je určen poradenským pracovníkům ze škol - výchovným poradcům, školním metodikům prevence, školním psychologům a školním speciálním pedagogům - a je to jeden z pilotních seminářů v naší nabídce. Je velmi přínosné, když se semináře účastní celé týmy poradenských pracovníků z jednotlivých škol, nejlépe společně s členem vedení školy. Seminář je určený školám, které chtějí zefektivnit fungování poradenských služeb a získat zkušenosti z jiných škol, ale také školám, které svoje poradenské týmy rozšiřují o speciální pedagogy a školní psychology a řeší rozdělení kompetencí a efektivní nastavení poradenských služeb. Kvalitní poradenské služby ve škole jsou jednou z podmínek úspěšného zvládnutí inkluze.

Seminář (rozdělený na 2 x 8 hodin) se uskuteční v pondělí 25. 5. a v pondělí 8. 6. 2020 vždy od 8:30 do 15:30 hodin. Seminář se koná v Brně-Žabovřeskách v učebně společnosti EVERESTA na ulici Stránského 28. 

Bližší informace o semináři včetně přihlášky naleznete zde.  

3. 6. 2020 - Brno - Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku

Seminář je určen pedagogickým pracovníkům mateřských škol, učitelům 1. stupně ZŠ a poradenským pracovníkům na ZŠ. Lektorkou semináře je Mgr. Jiřina Bednářová, velmi zkušený speciální pedagog, dlouholetý pracovník PPP Brno.

Seminář se uskuteční ve středu 3. 6. 2020 od 8:30 do 15:30 hodin v Brně-Žabovřeskách v učebně společnosti Everesta na ulici Stránského 28. 

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde

4. 6. 2020 ZRUŠENO - BRNO - Asistent pedagoga ve školní praxi

Přípravou tohoto semináře jsme reagovali na aktuální situaci ve školství, protože s asistenty pedagoga se dnes setkáme téměř na každé škole a s postupující inkluzí jich stále více přibývá. Téma asistent pedagoga se objevovalo také v námětech ze seminářů, které jsme v předchozích letech realizovali. Tento seminář je určený výhradně asistentům pedagoga. Jeho cílem mimo jiné je, aby si asistenti pedagoga ujasnili svoje kompetence ve škole a možnosti, jak si dojednávat s učitelem spolupráci, dále jaký vliv mohou mít na klima ve třídě, jak mohou se žákem se speciálními vzdělávacími potřebami navázat kvalitní a bezpečný vztah a jak mu mohou při výuce i mimo ni pomáhat. 

Seminář má časovou dotaci 8 vyučovacích hodin a uskuteční se ve čtvrtek 4. 6. 2020 od 8.30 do 15.30 hodin v Brně-Žabovřeskách v učebně společnosti Everesta na ulici Stránského 28. - TERMÍN SEMINÁŘE JSME MUSELI PRO MALÝ POČET PŘIHLÁŠENÝCH ZÁJEMCŮ ZRUŠIT

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde.

9. 6. 2020 - BRNO - Prevence a řešení školní neúspěšnosti

Tento seminář s časovou dotací 8 hodin je novinkou v naší nabídce. Uskuteční se v úterý 9. 6. 2020 od 8.30 do 15.30 v Brně-Žabovřeskách v učebně společnosti Everesta na ulici Stránského 28.  

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde. 

12. 6. nebo 15. 6. 2020 - BRNO - Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školní družině

Seminář je určen vychovatelkám a vychovatelům ve školních družinách. Seminář se uskuteční v pátek 12. 6. a v pondělí 15. 6. 2020 od 8.30 do 15.30 hodin v Brně-Žabovřeskách v učebně společnosti EVERESTA na ulici Stránského 28. - JEDNÁ SE O NÁHRADU ZA ZRUŠENÉ DUBNOVÉ TERMÍNY. ÚČAST NA SEMINÁŘÍCH JE TŘEBA POTVRDIT, PROTOŽE SOUČASNÁ KAPACITA UČEBNY JE MENŠÍ NEŽ PŮVODNĚ, ABYCHOM BYLI SCHOPNI DODRŽET PŘEDEPSANÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.

Podrobnější informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde. 

18. 6. 2020 - BRNO - Spolupráce s rodiči v současné škole

Tento seminář je určený především členům vedení škol, poradenským pracovníkům ve školách a angažovaným učitelům. Rodiče jsou stále většími účastníky výchovně vzdělávacího procesu svých dětí a podle našich zkušeností je mnohdy mezi učiteli a rodiči velká bariéra, přestože bez úzké spolupráce s rodiči žáků nemůžeme mnohé problémy týkající se vzdělávaní dětí vyřešit. Proto vám chceme nabídnout především příklady dobré praxe, ukázat, jak lze rodiče k efektivní spolupráci získat a jak je u takové spolupráce udržet.  

Seminář má časovou dotaci 8 hodin a uskuteční se ve čtvrtek 18. 6. 2020 od 8.30 do 15.30 hodin v Brně-Žabovřeskách v učebně společnosti Everesta na ulici Stránského 28.  

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde.

18. 9. 2020 - Brno - Posouzení a stimulace vývoje dítěte v předškolním věku

Seminář je určen pedagogickým pracovníkům mateřských škol, učitelům 1. stupně ZŠ a poradenským pracovníkům na ZŠ. Lektorkou semináře je Mgr. Jiřina Bednářová, velmi zkušený speciální pedagog, dlouholetý pracovník PPP Brno.

Seminář se uskuteční v pátek 18. 9. 2020 od 8:30 do 15:30 hodin v Brně-Žabovřeskách v učebně společnosti Everesta na ulici Stránského 28 - již nyní je možné rezervovat si místo, faktury k novým přihláškám budeme vystavovat a rozesílat až během přípravného týdne.

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde.

25. 9. 2020 - BRNO - Role ředitele v systému poradenských služeb v základní škole

Tento seminář je určen především pro vedoucí pracovníky základních a středních škol - ředitele, případně jejich zástupce. Dále je určen vedoucím školních poradenských pracovišť ve školách a poradenským pracovníkům pověřeným koordinací poradenských služeb ve školách, kterými mohou být výchovní poradci, školní psychologové, školní speciální pedagogové nebo školní metodici prevence. Vhodná je účast mini týmů z jednotlivých škol, nejlépe ve složení vedoucí pracovník  + poradenský pracovník. Seminář je určený těm školám, které chtějí zefektivnit poskytované poradenské služby v souladu se změnami platnými od 1. 9. 2016, zlepšit spolupráci jednotlivých poradenských pracovníků, začlenit do týmu nové sociální pedagogy a školní psychology, apod. Časová dotace semináře je nově 8 hodin, proto je vhodná pro Šablony 2 k tématům inkluze a osobnostně sociální rozvoj.

Seminář se uskuteční v pátek 25. 9. 2020 od 8.30 do 15.30 hodin v Brně-Žabovřeskách v učebně společnosti EVERESTA na ulici Stránského 28.

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde.

5. 10. 2020 - BRNO - Posouzení vývoje čtení a psaní na 1. stupni ZŠ

Tento velmi úspěšný seminář je určen učitelům 1. stupně základních škol, vedoucím pracovníkům ve školách, vedoucím školních poradenských pracovišť, výchovným poradcům a školním pedagogům. Seminář seznamuje s jednotlivými fázemi vývoje schopností potřebných pro čtení a psaní a s vývojovými fázemi dovedností samotných na začátku školní výuky. Poukazuje na vztahy mezi jednotlivými předpoklady pro čtení, psaní a výkony ve sledované oblasti. Seminář přináší konkrétní materiály pro sledování vývoje dítěte mladšího školního věku v oblasti fonologického uvědomování, zrakového vnímání; posléze pro sledování úrovně čtení a psaní. Zároveň poukazuje na náměty aktivit určených pro stimulaci sledovaných schopností a dovedností a seznamuje s učebními pomůckami pro diferencovanou práci ve třídě. Lektorkou semináře je Mgr. Jiřina Bednářová, velmi zkušený speciální pedagog, dlouholetý pracovník PPP Brno

Seminář se uskuteční v pondělí 5. 10. 2020 od 8:30 do 15:30 hodin v Brně-Žabovřeskách v učebně společnosti Everesta na ulici Stránského 28. 

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde.