LISTOPAD 2023 - webináře a prezenční semináře

 • 30. 11. 2023 (15.00 - 17.30 hodin) - Využití metod čtenářské gramotnosti v naukových předmětech ve 4. a 5. třídě - WEBINÁŘ. Více informací včetně možnosti přihlášení zde
 • 30. 11. 2023 (8.00 - 15.30) - ICT tipy pro snazší přípravu a realizaci výuky, se zaměřením pro středně pokročilé a pokročilé uživatele WEBINÁŘ (4+4 hod.). Více informací a přihlašovací formulář zde. PRO MALÝ ZÁJEM ZRUŠENO

PROSINEC 2023 - webináře a prezenční semináře

 • 4. a 7. 12. 2023 (vždy 14.00 - 17.30) - Práce s diferencovanou třídou v matematice - WEBINÁŘ (4+4 hod.). Více informací a přihlašovací formulář zde.
 • 7. 12. 2023 (8.00 - 16.00) - Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku - WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde.
 • 8. 12. 2023 (8.30 - 15.30 hodin) - Vzdělávání a péče o žáky s poruchami autistického spektra v běžné třídě ZŠ - PREZENČNÍ SEMINÁŘ V BRNĚ (8 hod.). Více informací a přihlašovací formulář zde.
 • 11. 12. 2023 (13.00 - 16.30) - Náměty k výuce slohu na ZŠ - WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde.
 • 12. a 14. 12. 2023 (vždy 14.00 - 17.30) - Vzdělávání a péče o žáky s PAS v běžné třídě ZŠ - WEBINÁŘ (4+4 hod.). Více informací a přihlašovací formulář zde.
 • 13. 12. 2023 (8.00 - 16.00) - Když se v matematice nedaří aneb Jak podpořit žáky nejen s dyskalkulií - WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde.
 • 18. a 19. 12. 2023 (vždy 8.00 - 16.00) - EDASTIM - edukace a stimulace jako podpora školní připravenosti - WEBINÁŘ (8+8 hod.). Více informací a přihlašovací formulář zde.

LEDEN 2024 - webináře a prezenční semináře

4. 1. 2024 (8.00 - 16.00) - Školní poradenské pracoviště v praxi - WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde. - OBSAZENO

8. 1. 2024 (13.30 - 17.00) - Osvědčené metody práce s textem od 4. do 9. ročníku - WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde.

8. a 11. 1. 2024 (vždy 14.00 - 17.30) - Jak stanovit cíl výuky a vést žáky k jeho naplnění (se zaměřením pro 2. st. ZŠ) - WEBINÁŘ (4+4 hod.). Více informací a přihlašovací formulář zde.

9. a 10. 1. 2024 (vždy 8.30 - 15.30) - EDASTIM - edukace a stimulace jako podpora školní připravenosti - PREZENČNÍ SEMINÁŘ V BRNĚ (8+8 hod.). Více informací a přihlašovací formulář zde.

9. 1. 2024 (14.00 - 17.30) - Náměty na práce se žáky s LM a žáky s Hraničním nadáním na ZŠ - WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde.

9. 1. 2024 (14.00 - 17.30) - Rozvíjení čtenářských dovedností u začínajících čtenářů - WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde.

9. a 11. 1. 2024 (vždy 14.00 - 17.30) - Práce s diferencovanou třídou v anglickém jazyce - WEBINÁŘ (4+4 hod.). Více informací a přihlašovací formulář zde.

10. 1. 2024 (14.00 - 17.30) - Spolu-práce s rodiči žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde.

11. 1. 2024 (8.00 - 11.30) - Čtenářská gramotnost u žáků se specifickými poruchami učení WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde.

11. 1. 2024 (13.00 - 16.30) - Aplikace gramatických pravidel u žáků se specifickými poruchami učení a jinými SVPWEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde.

12. 1. 2024 (10.00 - 13.30) - Systém péče o žáky s SVP na základní škole – WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde.

15. 1. 2024 (8.00 - 16.00) - Školní poradenské pracoviště v praxi - WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde.

15. a 17. 1. 2024 (vždy 13.00 - 16.30 hodin) - Asistent pedagoga ve školní praxi - WEBINÁŘ (4+4hod.). Více informací a přihlašovací formulář zde

16. a 18. 1. 2024 (vždy 13.00 - 16.30 hodin) - Podpůrná opatření 2. - 5. stupně a individuální vzdělávací plán - WEBINÁŘ (4+4hod.). Více informací a přihlašovací formulář zde.

17. 1. 2024 (13.00 - 16.30) - Diferenciace jako cesta k podpoře všech žáků ve třídě - WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde.

17. a 25. 1. 2024 (vždy 14.00 - 17.30) - Role školního speciálního pedagoga v systému poradenských služeb ve škole - WEBINÁŘ (4+4 hod.). Více informací a přihlašovací formulář zde

19. 1. 2024 (8.30 - 15.30) - Role školního speciálního pedagoga v systému poradenských služeb ve škole - PREZENČNÍ SEMINÁŘ V BRNĚ. Více informací a přihlašovací formulář zde.

22. 1. 2024 (13.30 - 17.00) - Metody práce s knihou od 4. do 9. ročníku - WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde.

22. a 23. 1. 2024 (vždy 8.00 - 16.00) - EDASTIM - edukace a stimulace jako podpora školní připravenosti - WEBINÁŘ (8+8 hod.). Více informací a přihlašovací formulář zde.

22. a 24. 1. 2024 (vždy 8.00 - 11.30) - Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školní družině - WEBINÁŘ (4+4 hod.). Více informací a přihlašovací formulář zde.

22. a 29. 1. 2024 (vždy 13.00 - 16.30) - Dítě s ADHD a ADD ve školním prostředí I - WEBINÁŘ (4+4 hod.). Více informací a přihlašovací formulář zde.

23. a 25. 1. 2024 (vždy 13.00 - 16.30) - Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole - WEBINÁŘ (4+4 hod.). Více informací a přihlašovací formulář zde.

29. 1. 2024 (8.00 - 15.30) - Krajina kolem nás - WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde

29. 1. 2024 (8.00 - 16.00) - Posouzení vývoje čtení a psaní na 1. stupni ZŠ - WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde.

29. 1. 2024 (8.30 - 15.30) - Práce s diferencovanou třídou v českém jazyce - PREZENČNÍ SEMINÁŘ V BRNĚ. Více informací a přihlašovací formulář zde.

30. 1. 2024 (8.00 - 16.00) - Podpůrná opatření pro žáky se SVP ve školní praxi- WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde.

30. 1. 2024 (14.00 - 17.30) - Praktické náměty na hodnocení a sebehodnocení žáků v anglickém jazyce - WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde.

31. 1. 2024 (14.00 - 17.30) - Náměty na práci se žáky s poruchami autistického spektra na ZŠWEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde.

 

ÚNOR 2024 - webináře a prezenční semináře

 • 12. 2. 2024 (8.30 - 16.00) - Náměty na využití kritérií při plnění úkolů a hodnocení ve výuce ČJ - WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde
 • 12. 2. 2024 (8.30 - 15.30) - Asistent pedagoga ve školní praxi - PREZENČNÍ SEMINÁŘ V BRNĚ. Více informací a přihlašovací formulář zde
 • 12. 2. 2024 (8.00 - 15.30) - ICT tipy pro snazší přípravu a realizaci výuky, se zaměřením pro začátečníky - WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde
 • 13. 2. 2024 (14.00 - 17.30) - Náměty na výuku slovní zásoby v anglickém jazyce (se zaměřením pro 1. stupeň ZŠ) - WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde
 • 13. + 15. 2. 2024 (vždy 14.00 - 17.30) - Práce s diferencovanou třídou na 1. stupni základní školy - WEBINÁŘ (4+4 hod.). Více informací a přihlašovací formulář zde
 • 14. 2. (14.00 - 17.30) a 16. 2. 2024 (8.00 - 11.30) - Efektivní řízení školy v praxi - WEBINÁŘ (4+4 hod.). Více informací a přihlašovací formulář zde
 • 14. 2. 2024 (14.00 - 17.30) - Náměty na výuku slovní zásoby v anglickém jazyce (se zaměřením pro 1. stupeň ZŠ) - WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde.
 • 19. 2. + 20. 1. 2024 (8.30 - 15.30) - EDASTIM - edukace s timulace školní připravenosti - PREZENČNÍ SEMINÁŘ V BRNĚ. Více možností a přihlašovací formulář zde
 • 19. 2. 2024 (13.00 - 16.30) - Náměty k výuce slohu na ZŠ - WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde.
 • 20. 2. 2024 (8.30 - 15.30) - Práce s diferencovanou třídou v anglickém jazyce - PREZENČNÍ SEMINÁŘ V BRNĚ. Více informací a přihlašovací formulář zde.
 • 20. 2. 2024 (8.30 - 15.30) - Práce s diferencovanou třídou v matematice - PREZENČNÍ SEMINÁŘ V BRNĚ. Více informací a přihlašovací formulář zde.
 • 22. a 29. 2. 2024 (vždy 13.00 - 16.30) - Dítě s ADHD a ADD ve školním prostředí I - WEBINÁŘ (4+4 hod.). Více informací a přihlašovací formulář zde. PŘIHLAŠOVÁNÍ BUDE SPUŠTĚNO PO OBSAZENÍ LEDNOVÉHO TERMÍNU. 
 • 26. 2. 2024 (8.30 - 15.30) - Náměty k výuce slohu na ZŠ - PREZENČNÍ SEMINÁŘ V BRNĚ. Více informací a přihlašovací formulář zde.

BŘEZEN 2024 - webináře a prezenční semináře

4. 3. 2024 (8.30 - 15.30) - Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi - PREZENČNÍ SEMINÁŘ V BRNĚ. Více informací a přihlašovací formulář zde.

5. + 7. 4. 2023 (vždy 13.00 - 16.30) - Jak stanovit cíl výuky a vést žáky k jeho naplnění (se zaměřením pro 1. st. ZŠ) - WEBINÁŘ (4+4 hod.). Více informací a přihlašovací formulář zde.

5. a 14. 3. 2024 (vždy 14.00 - 17.30) - Vzdělávání a péče o žáky nadané a mimořádně nadané - WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde.

6. 3. (14.00 - 17.30) a 8. 3. 2024 (8.00 - 11.30) - Hospitace jako součást hodnocení a sebehodnocení pedagogů - WEBINÁŘ (4+4 hod.). Více informací a přihlašovací formulář zde.

18. a 21. 3. 2024 (vždy 13.00 - 16.30) - Prevence a řešení školní neúspěšnosti - WEBINÁŘ (4+4 hod.). Více informací a přihlašovací formulář zde.

18. a 25. 3. 2024 (13.00 - 16.30) Dítě s ADHD a ADD ve školním prostředí II - WEBINÁŘ (4+4 hod.). Více informací a přihlašovací formulář zde.

22. 3. 2024 (8.30 - 15.30) - Vzdělávání a péče o žáky nadané a mimořádně nadané - PREZENČNÍ SEMINÁŘ V BRNĚ. Více informací a přihlašovací formulář zde.