Září + říjen 2021 - webináře

13. 9. 2021 (8.30 - 16.30) - Když se v matematice nedaří aneb jak podpořit žáky nejen s dyskalkulií - více informací a přihlašovací formulář zde

čtvrtek 16. 9. 2021 (8.30 - 16.30) - Posouzení vývoje čtení a psaní na 1. stupni ZŠ - více informací a přihlašovací formulář zde

20. 9. 2021 (14.00 - 17.30) - Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi - OBSAZENO

22. 9. 2021 (13.00 - 16.30) - Předmět speciálně pedagogické péče jako podpůrné opatření pro žáky se SVP - OBSAZENO

22. 9. 2021 (14.00 - 17.30) - Spolu-práce s rodiči žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - PRO NEMOC LEKTORKY ZRUŠENO

29. 9. (14.00 - 17.30) + 1. 10. 2021 (8.30 - 12.00) - Efektivní řízení školy v praxi - více informací a přihlašovací formulář zde

4. 10. 2021 (14.00 - 17.30) - Praktické náměty na hodnocení a sebehodnocení žáků (se zaměřením na 1. stupeň ZŠ) - více informací a přihlašovací formulář zde

5. 10. 2021 (14.00 - 17.30) - Praktické náměty na hodnocení a sebehodnocení žáků (se zaměřením na 2. stupeň ZŠ) - více informací a přihlašovací formulář zde

5. + 7. 10. 2021 (vždy 14.00 - 17.30) - Práce s diferencovanou třídou v anglickém jazyce - více informací a přihlašovací formulář zde

11. 10. 2021 (14.00 - 17.30) - Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi - OBSAZENO

12. 10. 2021 (8.30 - 16.30) - Školní poradenské pracoviště v praxi - více informací a přihlašovací formulář zde

13. 10. 2021 (14.00 - 17.30) - Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi - více informací a přihlašovací formulář zde

19. 10. 2021 (14.00 - 17.30) - Náměty na práci se žáky s LMP a žáky s hraničním nadáním na ZŠ - více informací a přihlašovací formulář

21. 10. 2021 (13.00 - 16.30) - Předmět speciálně pedagogické péče jako podpůrné opatření pro žáky se SVP - více informací a přihlašovací formulář zde

Listopad + prosinec 2021 - webináře

1. + 3. 11. 2021 (8.00 - 11.30) - Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školní družině - více informací a přihlašovací formulář 

4. 11. 2021 (8.30 - 16.30) - Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku - více informací a přihlašovací formulář

10. 11. 2021 (14.00 - 17.30) - Spolu-práce s rodiči žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - více informací a přihlašovací formulář - jde o náhradní termín za zrušené zářijové setkání, PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY NÁHRADNÍKŮ

11. 11. 2021 (8.00 - 11.30) - Aplikace gramatických pravidel u žáků se specifickými poruchami učení a jinými SVP - více informací a přihlašovací formulář

11. 11. 2021 (13.30 - 17.00) - Žák se specifickými poruchami učení v naukových předmětech - více informací a přihlašovací formulář

30. 11. 2021 (14.00 - 17.30) - Náměty na práci se žáky s poruchami autistického spektra na ZŠ - více informací a přihlašovací formulář

6. 12. 2021 (8.30 - 16.30) - Když se v matematice nedaří aneb Jak podpořit žáky nejen s dyskalkulií - více informací a přihlašovací formulář

7. 12. + 9. 12. 2021 (14.00 - 17.30) - Vzdělávání a péče o děti a žáky nadané a mimořádně nadané - více informací a přihlašovací formulář

20. 12. 2021 (13.30 - 17.00) - Čtenářská gramotnost u žáků se specifickými poruchami učení - více informací a přihlašovací formulář