Hospitace jako součást hodnocení a sebehodnocení pedagogických pracovníků - 8 hodin

TENTO SEMINÁŘ MÁME AKTUÁLNĚ V NABÍDCE JAK V PREZENČNÍ PODOBĚ, TAK V PODOBĚ ONLINE, JAKO WEBINÁŘ. V PŘÍPADĚ ZÁJMU O WEBINÁŘ NAJDETE VÍCE INFORMCÍ zde.

SEMINÁŘ JE VHODNÝ PRO NOVÉ ŠABLONY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN ÁMOS KOMENSKÝ - ŠABLONA OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ - VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ.

Číslo akreditace: MSMT- 1104/2023-4-38 

Forma vzdělávacího programu: prezenční interaktivní seminář

Časová dotace:  8 hodin 

Cílová skupina: Seminář je určen především pro vedoucí pracovníky základních a středních škol - ředitele a jejich zástupce, dále pro vedoucí předmětových komisí a další pedagogické pracovníky, kteří se podílí na hospitační činnosti a hodnocení pedagogických pracovníků.

Lektor:  RNDr. Petr Lukáš

Přehled témat výuky:

  • Právní zakotvení hospitační činnosti
  • Cíle hospitační činnosti
  • Oblasti hodnocení pedagogických pracovníků, kritéria pro hodnocení
  • Příprava hospitace
  • Průběh hospitace a rozhovor po hospitaci
  • Rizika hospitační činnosti
  • Hospitace jako součást hodnocení a sebehodnocení pedagogického pracovníka - příklad dobré praxe
  • Využití hodnocení a sebehodnocení pedagogických pracovníků k podpoře jejich dalšího rozvoje a k jejich finančnímu ohodnocení 

 

Cena semináře: 1590,- Kč

Místo konání: Brno, Kounicova 39 (2. patro - učebna Nepustilovy jazykové školy)

Termín konání:  pátek 21. 4. 2023 - PRO MALÝ ZÁJEM ZRUŠENO

přijímáme předběžné přihlášky pro podzim 2023

 Účastníci obdrží metodické materiály k tématu v tištěné i elektronické podobě a osvědčení o absolvování semináře (bude vystaveno dle údajů z přihlášky, věnujte prosím pozornost jejich správnému vyplnění).

Uzavírka přihlášek: -

 

Přihlášení na seminář:

·        Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou.

·        Hlásí-li se na seminář více účastníků z jedné školy, může přihlašovací formulář vyplnit buď každý zvlášť, nebo napište jméno, příjmení, titul a datum narození dalších účastníků z jedné školy do poznámky.

·        Po obdržení přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře a zašleme vám pozvánku s podrobnými informacemi o organizaci a fakturu.

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:
 

S vyhodnocením zpětné vazby z již realizovaných seminářů se můžete seznámit zde: 

SEMINÁŘE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY PREZENČNĚ

SEMINÁŘE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY ONLINE