Ekohrátky ze zahrádky s prvky polytechniky - webinář - NOVINKA - 8 hodin

Tento webinář je od školního roku 2023/24 novinkou v naší nabídce. Je jedním z dvojice našich nových webinářů, jejichž cílem je poskytnout účastníkům náměty pro rozvoj enviromentální výchovy ve škole. Vzdělávací program je určen pedagogům, kteří chtějí naplňovat proenvironmentální vize ve své práci s dětmi/žáky. Účastníkům budou představeny postupy, jak propojit (venkovní) výuku s běžným životem, aby děti/žáci mohli uplatnit polytechnické znalosti a aby se učili správně analyzovat a interpretovat vzájemné vazby mezi poznatky.

WEBINÁŘ JE VHODNÝ PRO NOVÉ ŠABLONY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN ÁMOS KOMENSKÝ - ŠABLONA OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ - VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ.

Číslo akreditace: vzhledem k tomu, že systém akreditací MŠMT byl s platností od 1. 9. 2023 zrušen, nemá webinář akreditaci MŠMT

Forma vzdělávacího programu: interaktivní webinář vedený v prostředí Microsoft Teams

Časová dotace: 8 hodin 

Cílová skupina: Seminář je určený učitelům mateřských škol, učitelům 1. stupně základních škol a vychovatelkám a vychovatelům školních družin. 

Lektor: Ing. Tomáš Driml - více informací o lektorovi a jeho aktivitách najdete zde

Program semináře:

 • Teoretická část (2 hodiny) - účely environmentálního a polytechnického vzdělání, jeho složky a náležitosti pro úspěšné zavedení do výuky 

   

 • Praktická část (6 hodin) - praktické náměty k tématům zahradní prvky, bylinky, kompostování, digitální nástroje na poznávání přírody, upcyklace, tajné vzkazy, pokusy s návazností na základní fyzikální a chemické zákonitosti. 
 • Vzdělávací program je zakončen tzv. závěrečným kruhem, kdy se pod vedením lektora provede reflexe, zhodnocení praktických činností a zamyšlení nad způsobem, jak lze získané znalosti začlenit do třídního vzdělávacího programu či do koordinace polytechnického vzdělávání na škole, ba dokonce do vlastní metodiky

 

Cena: 1.190,- Kč 

Termín konání: přijímáme předběžné přihlášky pro nový školní rok

 • webinář proběhne celý v jeden den ve čtyřech blocích po dvou vyučovacích hodinách s přestávkami 30 minut
 • účastníkům zašleme elektronicky podepsané osvědčení, které vystavíme dle údajů zaslaných v přihlášce, věnujte tedy prosím pozornost jejímu správnému vyplnění
 • účastníci obdrží metodické materiály k tématu v elektronické podobě 

Uzavírka přihlášek je 24 hodin (poslední pracovní den) před zahájením semináře nebo po naplnění jeho kapacity.

 

Přihlášení na webinář:

 • Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář. Automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. 
 • Hlásí-li se více účastníků z jedné školy, vyplňte prosím přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. 
 • Po obdržení přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře
 • 24 hodin před zahájením semináře vám zašleme podrobné organizační pokyny, fakturu a odkaz pro připojení. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams – tento program není třeba mít instalovaný v počítači, budete jej spouštět přímo z webového prohlížeče. 

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon: