Diferencované vyučování

Diferencované vyučování je vyučování ve třídách, ve kterých se vzdělává široké spektrum žáků - žáci nadaní, žáci průměrní, žáci s nižšími vzdělávacími předpoklady i žáci s různými speciálními vzdělávacími potřebami. Abychom žáky přiměli učit se, musíme je zapojit do nejrůznějších aktivit. Pokud jsou pro ně tyto aktivity příliš jednoduché, nudí se, pokud jsou příliš náročné, nepracují. Cílem diferencovaného vyučování je zorganizovat vyučování tak, aby všichni žáci pracovali co nejlépe s ohledem na svoje vzdělávací možnosti.