Asistent pedagoga ve školní praxi - 8 hodin

TENTO SEMINÁŘ NABÍZÍME JAK V PREZENČNÍ PODOBĚ, TAK V PODOBĚ ONLINE, JAKO WEBINÁŘ. MÁTE-LI ZÁJEM O WEBINÁŘ, NAJDETE VÍCE INFORMACÍ zde.

SEMINÁŘ JE VHODNÝ PRO NOVÉ ŠABLONY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN ÁMOS KOMENSKÝ – ŠABLONA OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ – VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ

Číslo akreditace: MSMT- 1104/2023-4-38 

Forma vzdělávacího programu: prezenční interaktivní seminář

Časová dotace:  8 hodin 

Cílová skupina: seminář je určen asistentům pedagoga z různých typů základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií

Lektor:  Mgr. Alice Vašáková

Přehled témat výuky:

  • Systém péče o žáky se SVP v legislativním kontextu
  • Podstata podpůrných opatření
  • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami - charakteristiky jednotlivých typů obtíží, popis změněných vzdělávacích potřeb
  • Kompetence asistenta pedagoga, charakteristické činnosti a způsoby práce
  • Spolupráce asistenta s pedagogem, role asistenta ve výuce, komunikace v průběhu vyučovací hodiny, koordinace činností. Dojednávání spolupráce s nemotivovanými učiteli
  • Vliv asistenta na klima třídy
  • Navázání kontaktu, spolupráce, podpora procesu integrace žáka se speciální vzdělávací potřebou
  • Spolupráce se zákonnými zástupci
  • Zdroje podpory AP (poradenští pracovníci ve škole a ŠPZ)

Cena: 1590,- Kč

Místo konání: Brno, Kounicova 39 (2. patro - učebna Nepustilovy jazykové školy)

Termín konání: pondělí 12. 2. 2024 (8.30 - 15.30)

Účastníci obdrží metodické materiály k tématu v tištěné i elektronické podobě a osvědčení o absolvování semináře (bude vystaveno dle údajů z přihlášky, věnujte prosím pozornost jejich správnému vyplnění).

Uzavírka přihlášek: úterý 6. 2. 2024

 

Přihlášení na seminář:

·        Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou.

·        Hlásí-li se na seminář více účastníků z jedné školy, může přihlašovací formulář vyplnit buď každý zvlášť, nebo napište jméno, příjmení, titul a datum narození dalších účastníků z jedné školy do poznámky.

·        Po obdržení přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře a zašleme vám pozvánku s podrobnými informacemi o organizaci a fakturu.

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:

 

Se zpětnou vazbou z realizovaných seminářů se můžete seznámit zde: 

 

SEMINÁŘE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY PREZENČNĚ

SEMINÁŘE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY ONLINE