Asistent pedagoga v mateřské škole – 8 hodin

 SEMINÁŘ JE VHODNÝ PRO NOVÉ ŠABLONY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN ÁMOS KOMENSKÝ – ŠABLONA OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ – VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ MŠ

Číslo akreditace: MSMT- 21892/2022-4-692

Forma vzdělávacího programu: prezenční interaktivní sebezkušenostní seminář

Časová dotace: 8 hodin 

Cílová skupina: seminář je určen pedagogům a asistentům pedagoga běžných (nespeciálních) mateřských škol

Lektorka: Mgr. Alice Vašáková

Přehled témat výuky:

 • základní legislativní rámec problematiky společného vzdělávání
 • legislativní ukotvení pozice asistenta ve školním systému
 • děti se zdravotním postižením: charakteristiky jednotlivých typů zdravotního postižení, nároky kladené na práci pedagoga a asistenta pedagoga
 • spolupráce asistenta s pedagogem, koordinace činností
 • kompetence asistenta pedagoga při práci s dítětem se SVP
 • typické činnosti AP v MŠ – individuální práce s dítětem, práce s malou skupinou dětí, práce se třídou
 • vliv asistenta na klima třídy v MŠ
 • komunikace s dítětem se speciální vzdělávací potřebou
 • specializované činnosti AP – podpora kompetencí dítěte se SVP
 • spolupráce asistentů s rodiči dětí se SVP
 • spolupráce AP se školskými poradenskými zařízeními
 • role AP při vytváření plánu pedagogické podpory a individuálního vzdělávacího plánu

 

 

Cena:  1590,- Kč

Termín konání: přijímáme předběžné přihlášky

Místo konání: Brno, Kounicova 39 (2. patro, učebna Nepustilovy jazykové školy)

Účastníci obdrží metodické materiály k tématu v tištěné i elektronické podobě a osvědčení o absolvování semináře (bude vystaveno dle údajů z přihlášky, věnujte prosím pozornost jejich správnému vyplnění).

Uzavírka přihlášek: -

 

Na seminář se můžete přihlásit jedním z následujících dvou způsobů:

·        Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou.

·        Hlásí-li se na seminář více účastníků z jedné školy, může přihlašovací formulář vyplnit buď každý zvlášť, nebo napište jméno, příjmení, titul a datum narození dalších účastníků z jedné školy do poznámky.

·        Po obdržení přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře a zašleme vám pozvánku s podrobnými informacemi o organizaci a fakturu.

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:

 

Se zpětnou vazbou účastníků semináře se můžete seznámit zde: