Krajina kolem nás - webinář - NOVINKA - 8 hodin

Tento webinář je od školního roku 2023/24 novinkou v naší nabídce. Je jedním z dvojice našich nových webinářů, jejichž cílem je poskytnout účastníkům náměty pro rozvoj enviromentální výchovy ve škole. Vzdělávací program je určen pedagogům, kteří chtějí naplňovat  proenvironmentální vize ve své práci s žáky. 

WEBINÁŘ JE VHODNÝ PRO NOVÉ ŠABLONY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN ÁMOS KOMENSKÝ - ŠABLONA OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ - VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ.

Číslo akreditace: vzhledem k tomu, že systém akreditací MŠMT byl s platností od 1. 9. 2023 zrušen, nemá webinář akreditaci MŠMT

Forma vzdělávacího programu: interaktivní webinář vedený v prostředí Microsoft Teams

Časová dotace: 8 hodin 

Cílová skupina: webinář je určený učitelům přírodovědných předmětů od 4. do 9. ročníku základních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázií 

Lektor: Ing. Tomáš Driml - více informací o lektorovi a jeho aktivitách najdete zde

Program semináře:

Na webináři budou představeny aktivity vhodné pro vnitřní i venkovní výuku a budou vybrány z těchto krajinářských modulů: fauna, flóra, neživá příroda, lidské krajinné elementy a vše propojující živel - voda.

 • Rok ve Svatojánu aneb tvorba a hry s vícevrstvým nástěnným kalendářem sběru bylin včetně napojení na tradice a jejich význam. Příklady metody: Tvorba vícevrstvého kalendáře sběru bylin, geobiocenologický průřez krajinou Česka, výroba bylinkového tekutého mýdla, oleje nebo sirupu. 
 • Agricola aneb druhy zemědělství (základní plodiny, precizní zemědělství, hydroponie, aquaponie), jeho význam a vliv na krajinu. Vznik a složení půdy, půdní život. Příklady metody: praktická ukázka základních polních plodin. 
 • Bořek stavitel aneb stavební materiály, cesty (polní/lesní, nezpevněné/zpevněné) a sídla (odpady, trendy; rozdíly vlivu urbánního, suburbánního a venkovského prostředí na člověka i na přírodu). Komplexní pozemkové úpravy v kostce. Příklady metody: zkouška optimální vlhkosti na zhutnění zeminy, audioukázky městského, venkovského a lesního prostředí. 
 • Krajinný aquapark aneb hospodaření s vodou v krajině, protipovodňová opatření a revitalizace vodních toků, čištění odpadních vod. 

Vzdělávací program je zakončen tzv. závěrečným kruhem, kdy se pod vedením lektora provede reflexe, zhodnocení praktických činností a zamyšlení nad způsobem, jak lze získané znalosti začlenit do třídního vzdělávacího programu či do koordinace environmentální výchovy na škole, ba dokonce do vlastní metodiky. 

 

Cena: 1.190,- Kč 

Termín konání: přijímáme předběžné přihlášky

 • webinář proběhne celý v jeden den ve čtyřech blocích po dvou vyučovacích hodinách s přestávkami 30 minut
 • účastníkům zašleme elektronicky podepsané osvědčení, které vystavíme dle údajů zaslaných v přihlášce, věnujte tedy prosím pozornost jejímu správnému vyplnění
 • účastníci obdrží metodické materiály k tématu v elektronické podobě 

Uzavírka přihlášek je 24 hodin (poslední pracovní den) před zahájením semináře nebo po naplnění jeho kapacity.

 

Přihlášení na webinář:

 • Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář. Automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. 
 • Hlásí-li se více účastníků z jedné školy, vyplňte prosím přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. 
 • Po obdržení přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře
 • 24 hodin před zahájením semináře vám zašleme podrobné organizační pokyny, fakturu a odkaz pro připojení. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams – tento program není třeba mít instalovaný v počítači, budete jej spouštět přímo z webového prohlížeče. 

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:
 

Nahlédněte do zpětné vazby z již realizovaných webinářů: