Vzdělávání a péče o žáky s PAS v běžné třídě základní školy - webinář - 8 hodin

Tento webinář je od školního roku 2022/23 novinkou v naší nabídce. Seminář máme v nabídce jak online v podobě webináře, tak v prezenční podobě. Více informací o nabízeném prezenčním semináři najdete zde

WEBINÁŘ JE VHODNÝ PRO NOVÉ ŠABLONY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN ÁMOS KOMENSKÝ - ŠABLONA OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ - VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ.

Číslo akreditace: MSMT- 21892/2022-4-692

Forma vzdělávacího programu: interaktivní webinář vedený v prostředí Microsoft Teams

Časová dotace: 8 hodin 

Cílová skupina: Seminář je určený poradenským pracovníkům ve školách - školním speciálním pedagogům, školním psychologům, výchovným poradcům a školním metodikům prevence, dále učitelům 1. a 2. stupně základních škol, asistentům pedagoga a vychovatelkám školních družin. Seminář je vhodný jak pro účastníky různých předmětů z různých škol i pro školní sborovny.

Lektorka: Mgr. Olga Teremová

 

Nabídka pro školní sborovny:

Cena semináře pro 1 účastníka: 1000,- Kč 

 • seminář bude realizovaný ve dvou dnech rozdělený na 2 části po 4 vyučovacích hodinách
 • minimální počet účastníků semináře pro školní sborovnu je 12
 • při počtu účastníků větším než 15 sleva 50 % pro šestnáctého a dalšího účastníka
 • všichni účastníci semináře získají metodické materiály k tématu v elektronické podobě
 • osvědčení o absolvování semináře budou po semináři do školy zaslána poštou

Seminář proběhne online v prostředí Microsoft Teams, pro účast na semináři není nutné mít tento program instalovaný v počítači. V případě zájmu nás prosím kontaktujte nejlépe elektronicky na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , případně na telefonu +420777048177.

 

Nabídka pro zájemce z různých škol:

Cena: 1.190,- Kč 

Termín konání: 7. a 16. 5. 2024 (vždy 14.00 - 17.30) - PRO MALÝ ZÁJEM ZRUŠENO

 • webinář proběhne ve dvou dnech; každý den dva bloky (po dvou vyučovacích hodinách) s přestávkou 30 minut 
 • účastníci obdrží metodické materiály k tématu v elektronické podobě 
 • účastníkům zašleme elektronicky podepsané osvědčení, které vystavíme dle údajů zaslaných v přihlášce, věnujte tedy prosím pozornost jejímu správnému vyplnění

Uzavírka přihlášek je vždy 24 hodin (poslední pracovní den) před zahájením semináře nebo po naplnění jeho kapacity.

 

Přihlášení na online seminář:

 • Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář. Automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. 
 • Hlásí-li se více účastníků z jedné školy, vyplňte prosím přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. 
 • Po obdržení přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře
 • 24 hodin před zahájením semináře vám zašleme podrobné organizační pokyny, fakturu a odkaz pro připojení. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams – tento program není třeba mít instalovaný v počítači, budete jej spouštět přímo z webového prohlížeče. 

 

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:
 

Program semináře:

       1)     blok (2 hodiny)

-    zmapování aktuální situace ve vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra v běžných třídách základní školy – příklady dobré praxe a rizika

               -     poruchy autistického spektra (dále jen PAS) – jejich typy a charakteristika

               -     orientační pedagogická diagnostika ve škole

        2)     blok (2 hodiny)

-       základní legislativa – podpůrná opatření pro žáky s PAS

-       vymezení triády – sociální interakce a sociální chování, komunikace, představivost

-       důležitost strukturalizace, vizualizace a motivace u žáků s PAS

3)     blok (2 hodiny)

-     praktické náměty na rozvoj a podporu žáků s PAS – příklady dobré praxe

-  speciálně pedagogická intervence – předmět speciálně pedagogické péče pro žáka s PAS – struktura hodiny, stanovení cílů, osvědčené metody a pomůcky

-     role asistenta pedagoga v podpoře žáka s PAS

4)     blok (2 hodiny)

-     koordinace postupů v rámci školy – spolupráce poradenských pracovníků, učitelů, asistenta pedagoga, vychovatelů školní družiny

-  spolupráce se žákem, jeho zákonnými zástupci a školským poradenským zařízením při nastavení, realizaci a vyhodnocení podpůrných opatření pro žáka s PAS

-     práce s konkrétní kazuistikou