Prevence a řešení školní neúspěšnosti - webinář - 8 hodin

TENTO SEMINÁŘ NABÍZÍME JAK V PREZENČNÍ PODOBĚ, TAK V PODOBĚ ONLINE, JAKO WEBINÁŘ. MÁTE-LI ZÁJEM O PREZENČNÍ SEMINÁŘ, NAJDETE VÍCE INFORMACÍ zde.

SEMINÁŘ JE VHODNÝ PRO NOVÉ ŠABLONY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN ÁMOS KOMENSKÝ – ŠABLONA OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ – VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ.

Číslo akreditace: MSMT- 1104/2023-4-38 

Forma vzdělávacího programu: interaktivní seminář vedený online v prostřední Microsoft Teams 

Časová dotace:  8 hodin

Cílová skupina: Seminář je určený pro učitele 1. a 2. stupně základních škol, učitele střeních škol, pro poradenské a vedoucí pracovníky ve školách. Seminář může být realizovaný jak pro učitele z různých škol, tak ro školní sborovnu.   

 Lektor: Mgr. Lenka Ondráčková

Přehled témat výuky:

 • Prevence ve škole – osvědčené aktivity v oblasti prevence školní neúspěšnosti a prevence rizikového chování
 • Prevence školní neúspěšnosti jako jedna z oblastí poskytování poradenských služeb ve škole
 • Neúspěšný žák ve škole – identifikace oblastí, ve kterých jsou žáci neúspěšní (neprospěch, závadové chování, postavení v třídním kolektivu, apod.)
 • Příčiny školní neúspěšnosti a jejich diagnostika – spolupráce učitelů s poradenskými pracovníky ve škole, spolupráce školy a školských poradenských zařízení, spolupráce s rodiči neúspěšných žáků 
 • Jak předcházet školní neúspěšnosti u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, při přestupu na jinou školu nebo jiný stupeň školy, u žáků s neomluvenou nebo vysokou omluvenou absencí, u žáků sociálně znevýhodněných
 • Řešení školní neúspěšnosti podle oblastí identifikovaných v 1. části semináře – role třídního učitele, spolupráce v rámci školy, spolupráce rodiny a školy, individuální podpora pro neúspěšné žáky
 • Prevence školní neúspěšnosti – vyhledávání potenciálně neúspěšných dětí a práce s nimi, preventivní práce s třídními kolektivy, apod.
 • Prevence a řešení školní neúspěšnosti ve školních dokumentech, systematická opatření v rámci škol

 

Cena:  1190,- Kč 

Termíny konání:  přijímáme předběžné přihlášky

 • webinář proběhne ve dvou dnech; každý den dva bloky (po dvou vyučovacích hodinách) s přestávkou 30 minut 
 • účastníci obdrží metodické materiály k tématu v elektronické podobě 
 • účastníkům zašleme elektronicky podepsané osvědčení, které vystavíme dle údajů zaslaných v přihlášce, věnujte tedy prosím pozornost jejímu správnému vyplnění

 Uzavírka přihlášek: 24 hodin před začátkem semináře nebo po naplnění kapacity.

 

Přihlášení na online seminář:

 • Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář. Automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. 
 • Hlásí-li se více účastníků z jedné školy, vyplňte prosím přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. 
 • Po obdržení přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře
 • 24 hodin před zahájením semináře vám zašleme podrobné organizační pokyny, fakturu a odkaz pro připojení. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams – tento program není třeba mít instalovaný v počítači, budete jej spouštět přímo z webového prohlížeče. 

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:

 

Přečtěte si postřehy účastníků z již realizovaných webinářů: