Náměty na využití kritérií při plnění úkolů a hodnocení ve výuce ČJ - webinář - 8 hodin

TENTO SEMINÁŘ NABÍZÍME JAK V PREZENČNÍ PODOBĚ, TAK V PODOBĚ ONLINE, JAKO WEBINÁŘ. MÁTE-LI ZÁJEM O PREZENČNÍ SEMINÁŘ, NAJDETE VÍCE INFORMACÍ zde.

SEMINÁŘ JE VHODNÝ PRO NOVÉ ŠABLONY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN ÁMOS KOMENSKÝ – ŠABLONA OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ – VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ.

Číslo akreditace: MSMT- 21892/2022-4-692 

Forma vzdělávacího programu: interaktivní webinář vedený v prostřední Microsoft Teams 

Časová dotace:  8 hodin

Cílová skupina: Seminář je určený pro učitele českého jazyka na 2. stupni základních škol a v nižších ročnících víceletých gymnázií.

Lektorka: Mgr. Michaela Hantková

Cena:  1190,- Kč 

Termín konání:  

  • 22. a 29. 4. 2024 (vždy 13.30 - 17.00) - pro malý zájem zrušeno
  • webinář proběhne ve dvou dnech; každý den dva bloky (po dvou vyučovacích hodinách) s přestávkou 30 minut 
  • účastníci obdrží metodické materiály k tématu v elektronické podobě 
  • účastníkům zašleme elektronicky podepsané osvědčení, které vystavíme dle údajů zaslaných v přihlášce, věnujte tedy prosím pozornost jejímu správnému vyplnění

Uzavírka přihlášek je 24 hodin (poslední pracovní den) před zahájením semináře nebo po naplnění jeho kapacity.

Přihlášení na online seminář:

  • Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář. Automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. 
  • Hlásí-li se více účastníků z jedné školy, vyplňte prosím přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. 
  • Po obdržení přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře
  • 24 hodin před zahájením semináře vám zašleme podrobné organizační pokyny, fakturu a odkaz pro připojení. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams – tento program není třeba mít instalovaný v počítači, budete jej spouštět přímo z webového prohlížeče. 

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:

Přehled témat výuky:

-     zmapování faktorů, které jsou důležité pro plánování výuky (RVP ZV, ŠVP, učivo, dostupné výukové materiály, vzdělávací možnosti žáků a jejich aktuální stav učení)
-     stanovení cílů výuky o ohledem na výstupy v ŠVP a vzdělávací možnosti žáků – cíle pro tematický celek a vyučovací hodinu
-     náměty na organizaci výuky se zaměřením na podporu žáků v dosažení stanovených vzdělávacích cílů
-     obecná pravidla pro práci v českém jazyce
-     důležitost nastavení kritérií při plnění úkolů a pro hodnocení předmětu
-     konkrétní příklady kritérií při plnění úkolů a hodnocení předmětu – náměty od lektorky, sdílení zkušeností účastníků semináře
-     formativní a sumativní hodnocení v českém jazyce, možnosti praktického využití obou forem hodnocení – příklady dobré praxe
-     hodnocení učitelem, vrstevnické hodnocení a sebehodnocení v českém jazyce
-     sledování pokroku, plán zlepšení, práce s chybou, tréninkový deník
-     hodnocení v českém jazyce jako podpůrné opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, individuální kritéria a možnosti jejich využití
-     komunikace o kritériích se žáky a jejich zákonnými zástupci