Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole - webinář - 8 hodin

TENTO SEMINÁŘ NABÍZÍME JAK V PREZENČNÍ PODOBĚ, TAK V PODOBĚ ONLINE, JAKO WEBINÁŘ. MÁTE-LI ZÁJEM O PREZENČNÍ SEMINÁŘ, NAJDETE VÍCE INFORMACÍ zde.

SEMINÁŘ JE VHODNÝ PRO NOVÉ ŠABLONY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN ÁMOS KOMENSKÝ – ŠABLONA OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ – VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ. 

Číslo akreditace: MSMT- 1104/2023-4-38 

Forma vzdělávacího programu: interaktivní webinář vedený v prostřední Microsoft Teams 

Časová dotace:  8 hodin

Cílová skupina: Seminář je určen učitelům 1. a 2. stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií.

Lektor: Mgr. Lenka Ondráčková

Přehled témat výuky:

 • Hodnocení ve škole a v běžném občanském životě
 • Funkce hodnocení žáků
 • Legislativní zakotvení problematiky
 • Formy hodnocení – sumativní a formativní
 • Způsob vyjádření hodnocení – slovně a známkou
 • Hodnocení z pohledu hodnotitele – hodnotí učitel, vrstevnické hodnocení, sebehodnocení
 • Pravidla pro hodnocení žáků ve školním řádu a ve školním vzdělávacím programu, domluva se žáky, komunikace se zákonnými zástupci žáků
 • Řešení školního neprospěchu, spolupráce se zákonnými zástupci žáků
 • Hodnocení žáků na vysvědčení
 • Specifika hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – hodnocení jako podpůrné opatření
 • Sebehodnocení žáků jako prostředek k posílení spoluodpovědnosti žáků za výsledky jejich vzdělávání a podpory motivace k učení – příklady dobré praxe
 • Náměty za realizaci hodnotících aktivit, jejich rozbor a využití v různých fázích výuky – příklady dobré praxe

Cena:  1190,- Kč 

Termín konání: přijímáme předběžné přihlášky pro podzim 2024

 • webinář proběhne ve dvou dnech; každý den dva bloky (po dvou vyučovacích hodinách) s přestávkou 30 minut 
 • účastníci obdrží metodické materiály k tématu v elektronické podobě 
 • účastníkům zašleme elektronicky podepsané osvědčení, které vystavíme dle údajů zaslaných v přihlášce, věnujte tedy prosím pozornost jejímu správnému vyplnění

Uzavírka přihlášek je 24 hodin (poslední pracovní den) před zahájením semináře nebo po naplnění jeho kapacity.

 

Přihlášení na online seminář:

 • Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář. Automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. 
 • Hlásí-li se více účastníků z jedné školy, vyplňte prosím přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. 
 • Po obdržení přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře
 • 24 hodin před zahájením semináře vám zašleme podrobné organizační pokyny, fakturu a odkaz pro připojení. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams – tento program není třeba mít instalovaný v počítači, budete jej spouštět přímo z webového prohlížeče. 

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:

Nahlédněte do zpětné vazby z již realizovaných webinářů: