Vzdělávání a péče o žáky nadané a mimořádně nadané na ZŠ - webinář - 8 hodin

TENTO SEMINÁŘ MÁME AKTUÁLNĚ V NABÍDCE JAK V PODOBĚ ONLINE, JAKO WEBINÁŘ, TAK V PREZENČNÍ PODOBĚ. V PŘÍPADĚ ZÁJMU O PREZENČNÍ SEMINÁŘ NAJDETE VÍCE INFORMCÍ zde.

SEMINÁŘ JE VHODNÝ PRO NOVÉ ŠABLONY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN ÁMOS KOMENSKÝ – ŠABLONA OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ – VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ. 

Číslo akreditace: MSMT- 1104/2023-4-38 

Forma vzdělávacího programu: interaktivní webinář vedený v prostřední Microsoft Teams 

Časová dotace:  8 hodin

Cílová skupina: Seminář je určen učitelům 1. i 2. stupně základní školy a poradenským pracovníkům ve školách - výchovným poradcům, školním speciálním pedagogům a školním psychologům.

Lektorka: Mgr. Olga Teremová

Přehled témat výuky:

 • Vymezení pojmů a charakteristika nadaných a mimořádně nadaných dětí a žáků
 • Základní legislativa vztahující se ke vzdělávání dětí a žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • Možnosti a přístupy ke vzdělávání žáků mimořádně nadaných na ZŠ
 • Základní pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika mimořádně nadaných žáků v podmínkách základní školy
 • Vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků, kteří mají současně jiné speciální vzdělávací potřeby (např. poruchy učení a chování)
 • Koordinace postupů v rámci školy, týmová spolupráce (pedagogové, asistenti, vychovatelé)
 • Role poradenských pracovníků školy při vzdělávání mimořádně nadaných žáků
 • Spolupráce se žákem, zákonnými zástupci a školským poradenským zařízením při tvorbě a vyhodnocení efektivity PLPP a IVP

 

Cena:  1190,- Kč 

Termín konání:  přijímáme předběžné přihlášky pro nový školní rok

 • webinář proběhne ve dvou dnech; každý den dva bloky (po dvou vyučovacích hodinách) s přestávkou 30 minut 
 • účastníci obdrží metodické materiály k tématu v elektronické podobě 
 • účastníkům zašleme elektronicky podepsané osvědčení, které vystavíme dle údajů zaslaných v přihlášce, věnujte tedy prosím pozornost jejímu správnému vyplnění

Uzavírka přihlášek je 24 hodin (poslední pracovní den) před zahájením semináře nebo po naplnění jeho kapacity.

 

Přihlášení na online seminář:

 • Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář. Automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. 
 • Hlásí-li se více účastníků z jedné školy, vyplňte prosím přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. 
 • Po obdržení přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře 
 • 24 hodin před zahájením semináře vám zašleme podrobné organizační pokyny, fakturu a odkaz pro připojení. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams – tento program není třeba mít instalovaný v počítači, budete jej spouštět přímo z webového prohlížeče. 

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:

Nahlédněte do zpětných vazeb z již realizovaných webinářů: