Náměty k výuce slohu na základní škole - 8 hodin

Tento seminář je od školního roku 2022/23 novinkou v naší nabídce. Seminář máme v nabídce jak v prezenční podobě, tak v podobě webináře s časovou dotací 4 hodiny. Více informací o nabízeném webináři najdete zde

SEMINÁŘ JE VHODNÝ PRO NOVÉ ŠABLONY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN ÁMOS KOMENSKÝ - ŠABLONA OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ - VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ.

Číslo akreditace: MSMT- 21892/2022-4-692

Forma vzdělávacího programu: prezenční interaktivní sebezkušenostní seminář

Časová dotace: 8 hodin 

Cílová skupina: Seminář je určený učitelům 1. stupně základních škol a učitelům českého jazyka na 2. stupni základních škol a víceletých gymnázií.

Lektorka: Mgr. Michaela Hantková 

Cena: 1.590,- Kč 

 

Místo konání: Brno, Kounicova 39 (2. patro - učebna Nepustilovy jazykové školy) 

Termín konání semináře:  pondělí 26. 2. 2024 (8.30 - 15.30) - pro malý zájem zrušeno

Přijímáme předběžné přihlášky

Účastníci obdrží metodické materiály k tématu v tištěné i elektronické podobě a osvědčení o absolvování semináře (bude vystaveno dle údajů z přihlášky, věnujte prosím pozornost jejich správnému vyplnění).

Uzavírka přihlášek: -

 

Přihlášení na seminář:

  • Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. 
  • Hlásí-li se na seminář více účastníků z jedné školy, může přihlašovací formulář vyplnit buď každý zvlášť, nebo napište jméno, příjmení, titul a datum narození dalších účastníků z jedné školy do poznámky. 
  • Po obdržení přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře a zašleme vám pozvánku s podrobnými informacemi o organizaci a fakturu.

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:
 

Program semináře:

1)     blok (2 hodiny)

-     reflexe aktuální stavu výuky slohu ve své škole a cílů výuky ve slohu s ohledem na RVP ZV – zkušenosti účastníků semináře

-     metodická řada výuky slohu (rozbor textů, modelové psaní, tvůrčí psaní)

-     fáze tvůrčího procesu (invence, kompozice, stylizace)

2)     blok (2 hodiny)

-     psaní slohových prací

-     kritéria slohových prací

-     využití formativního a sumativního hodnocení a sebehodnocení při hodnocení slohových prací

3)     blok (2 hodiny)

-     stimulace k psaní (metody)

-     výběr jazykových prostředků (třídírna slov, skládanky, kreativní abeceda)

-     aktivizační hry (story cubes, „jaký kdo“, dixit, clustering, motivační karty, …)

4)     blok (2 hodiny)

-     tipy na osvědčené aktivity napříč jednotlivými útvary – příklady dobré praxe

-     dílna psaní (struktura hodiny, mentorský text, propojení s dílnou čtení)